Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Kvæg  →  Aktuelt  →  Ny mulighed for samdrift og fælles sundhedsrådgivningsaftale

Ny mulighed for samdrift og fælles sundhedsrådgivningsaftale

Fra 2015 har kvægbrugere mulighed for at søge dispensation til at flytte dyr mellem besætninger, der hører under samme bedrift, uden at det skal registreres.

I december 2014 meddelte Fødevarestyrelsen, at der fra 1. januar 2015 kan søges om dispensation til at flytte dyr mellem besætninger, der hører under samme bedrift. Uden at det skal registreres. Der gives dog kun dispensation til samdrift, hvis afstanden mellem besætningerne er højest fire kilometer målt i fugleflugtslinje fra den ene besætnings staldkoordinater til den anden besætnings staldkoordinater i Det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR). Omfatter samdriften mere end to besætninger, må afstanden mellem de to besætninger, der ligger længst fra hinanden, højest være fire kilometer.

Skal besætningerne kunne indgå i samdrift, er der desuden krav om, at de har samme ejer. Et husdyrbrug kan kun indgå i én samdrift, og en samdriftsaftale mellem to ejendomme omfatter samtlige dyr.

Samdrift giver mulighed for fælles sundhedsrådgivningsaftale

Besætninger som indgår i samdrift, vil kunne indgå i en fælles sundhedsrådgivningsaftale, hvor medicinforbrug og dødelighed opgøres samlet for hele bedriften. Noget som længe har været et ønske fra mange kvægbrugere. En sådan aftale vil omfatte samtlige dyr på bedriften, som er registeret under samme CHR-nr., uafhængigt af deres fysiske placering.

For at opnå en fælles sundhedsrådgivningsaftale er det et krav, at alle sygdomsbehandlinger registreres elektronisk i DMS Dyreregistrering.

Dispensation til samdrift skal søges hos Fødevarestyrelsen. Du finder ansøgningsskemaet på deres hjemmeside.

I nogle situationer er det en fordel af kende dyreenhedernes placering på CHR-numrene i forhold til gødningsregnskab og opretholdelse af dyreenhederne på en given adresse. Vend evt. situationen med din planteavls- eller kvægkonsulent, inden du søger om dispensation til samdrift.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve