Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Kvæg  →  Aktuelt  →  Natura 2000-planer er i høring til 10. april

Natura 2000-planer er i høring til 10. april

Skal du lave høringssvar?

Der er nye Natura 2000-planer i høring frem til d. 10. april. Planerne kan have konsekvenser for landbruget både i og omkring de udpegede Natura 2000-områder.

Hvis du bor tæt på et sådant område, bør du se nærmere på planen og udpegningen og overveje, om du skal lave høringssvar. Forslagene til 2. generation af Natura 2000-planer ses på Naturstyrelsens hjemmeside.

Som hjælp til, hvad et høringssvar kan indeholde, har SEGES lavet ”Læsevejledning og opmærksomhedspunkter for forslag til Natura 2000- planer”, som du finder her.

Hvad omfatter Natura 2000-planerne

Natura 2000-planerne omfatter både sårbare naturtyper samt almindelig omdriftsjord. Planerne bygger på dataindsamling i det nationale overvågningsprogram NOVANA. De planer, der er i høring nu, bygger på kortlægning i 2010-2011, men det er først med det materiale, der er tilgængeligt nu, at man som lodsejer reelt har en mulighed for at forholde sig til de mulige konsekvenser for ens ejendom.

Hvad er konsekvenserne?

Vi kan se, at der i nogle områder er en del nye naturtyper. Dette kan have alvorlige konsekvenser for særligt nærliggende husdyrbrug, da der i husdyrloven er meget stram regulering af ammoniakpåvirkningen på den kvælstoffølsomme habitatnatur. Det kan få betydning ved både ændringer, udvidelser og revurderinger.

Vi anbefaler derfor, at du undersøger kortene for at se, om der er kommet nye registreringer. Hvis det er tilfældet, bør du overveje et høringssvar for at forsøge at påvirke beslutningerne og påpege konsekvenser.

Kortene finder du også på Naturstyrelsens hjemmeside eller her.

Eksempel på ændring i plan i høring

Herunder er et eksempel på ændringerne i Natura 2000-planen for Lillebælt:

Naturtyper i ny Natura 2000-plan i høring

Natura 2000_naturtyper i ny

2004-2006 (fra nugældende Natura 2000-plan)

Natura 2000_nugældende

Ved at sammenligne de to kort kan man se, at kortet er blevet mere detaljeret, – der er flere områder med.

Ring, hvis du vil have hjælp til at se på planerne og lave høringssvar.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve