Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Kvæg  →  Aktuelt  →  Miljøteknologiordningen 2016: tilskud til reducering af ammoniakudledning og energiforbrug

Miljøteknologiordningen 2016: tilskud til reducering af ammoniakudledning og energiforbrug

Frem til 1. september 2016 er det muligt at ansøge om tilskud til at reducere ammoniakudledningen og energiforbruget fra kvæg- og svinestalde. De teknologier, der er i spil, ses af nedenstående oversigt.

Miljøtek 2016_tabel

For projekter, der reducerer ammoniakudledning og næringsstofforbruget, skal de tilskudsberettigede udgifter udgøre mindst 300.000 kr., mens de skal udgøre mindst 100.000 kr., når der investeres i energibesparende formål.

Ved alle udgifter over 50.000 kr. skal der indhentes 2 sammenlignelige tilbud på den vare eller ydelse, der købes. 

Særlige udbudsregler for bygge- og anlægsopgaver

Når det gælder bygge- og anlægsopgaver på og over 300.000 kr. er ordningen omfattet af reglerne i lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. I disse tilfælde skal ansøger sende en skriftlig opfordring til tilbudsgiver om at afgive tilbud – evt. som mail, men det er ikke nok at ringe og udbede sig tilbud. I den skriftlige henvendelse skal alle tilbudsgivere oplyses om, hvilket kriterie, der vil blive anvendt ved valg af leverandør.

Der skal oplyses om, hvorvidt kriteriet er efter laveste pris eller mest økonomisk fordelagtige tilbud. Hvis sidstnævnte kriterie vælges, kan der lægges vægt på kvalitet, pris, byggetid, drifts-omkostninger, rentabilitet, teknisk værdi, påvirkning af miljøet samt arkitektur og funktion.

Ved den senere udbetalingsanmodning skal det dokumenteres, at reglerne er fulgt. 

Beregning af omkostningseffektivitet

For projekterne beregnes en omkostningseffektivitet. Den udregnes som projektomkostningerne  divideret med den årlige miljøeffekt x teknologiens levetid. De 5 % af ansøgningerne indenfor hvert indsatsområde, der opnår den laveste omkostningseffektivitet, modtager ikke tilsagn om tilskud.

Få hjælp til din ansøgning

Såfremt Centrovice skal medvirke ved udarbejdelsen af ansøgningerne, bedes du kontakte os hurtigst muligt, så vi har mulighed for at tilrettelægge arbejdet.

Klik her og læs hele vejledningen om tilskud til miljøteknologi 2016

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve