Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Kvæg  →  Aktuelt  →  Majsens udvikling med prøver fra 20. august 2018

Majsens udvikling med prøver fra 20. august 2018

Tørstofindhold i grønmajs 2018

Mandag uge 34 blev der fra Fyn indsendt 4 prøver til analyse for tørstof m.m.. Resultaterne ses i tabellen nedenfor sammen med resultaterne fra uge 33.

2018-08-23_10-52-42

 

2018-08-23_10-53-04Resultatet fra Nordfyn ser mærkeligt ud med fald i tørstof og stivelsesprocent, så den lades ude af betragtning.

De øvrige 3 analyser viser en forøgelse i tørstofprocent på omkring 4 – 5% med lidt forbehold for regn- og dugvåde planter.

Stivelsesprocenten er steget fra 5,2 til 9,9% på de 3 af prøverne, hvor sukkerindholdet samtidig er faldet. Faldet i procent af tørstoffet varierer fra 3,3% til 8,8% .

Der ses nu næsten samme tørstof- som stivelsesprocent i majsen, hvilket tyder på en rimelig kolbeudvikling.

Med en tør og relativ varm uge 34 rykker majshøsten nu tæt på mange steder. Der er nogle, som er startet på høsten i uge 33, og flere er fulgt efter i uge 34. Der er noget spredning på arealerne m.h.t. modning i forhold til sorter, bonitet og nedbør i løbet af vækstsæsonen.

Kvægbrugsafdelingen, KvægRådgivningDanmark

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve