Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Kvæg  →  Aktuelt  →  Krav til kvægstalde som bliver udsat

Krav til kvægstalde som bliver udsat

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen meddelte den 29. august, at regeringen og flere af folketingets partier er enige om at forlænge fristen for en række af kravene i Lov om hold af malkekvæg, som ellers trådte i kraft 1. juli 2016. Udsættelsen gælder imidlertid kun for stalde taget i brug før 1. juli 2010.

Følgende krav udsættes til 2021:

  1. En ædeplads til nykælvere og højdrægtige
  2. Alle køer skal have adgang til roterende kobørster – én børste pr. 50 køer.
  3. Maks. seks køer pr. drikkekop
  4. Ungdyr i grupper skal kunne udføre hudpleje med børste

Gør man som mælkeproducent brug af fristforlængelsen på disse krav, skal dyrene én gang årligt have besøg af en dyrlæge, som tjekker, at udskydelsen ikke giver anledning til problemer med dyrevelfærden.

Overgangperiode for bindestalde

Der laves en ny overgangsperiode for bindestalde, hvor køerne bl.a. skal på græs. Denne udskydes til 2027.

Udskydelsen af fristerne sker for at give mælkeproducenterne mulighed for at få økonomien på plads til at indfri de nye krav. Forslaget om at udskyde fristerne støttes foruden regeringen af DF, S, LA og K. Miljø- og fødevareministeren vil nu indkalde partierne til møde om de konkrete detaljer.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve