Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Kvæg  →  Aktuelt  →  Har du styr på sikkerheden?

Har du styr på sikkerheden?

I årets første 8 måneder er der sket over dobbelt så mange dødsulykker i landbruget som i 2015. Og hver anden af årets arbejdsulykker med dødelig udgang er sket i landbruget. Der er altså god grund til at følge op på sikkerhedsforanstaltningerne.

Arbejdstilsynet har i en ny undersøgelse set på årsagerne til dødsulykkerne i landbruget fra 2011-2015, og her viser det sig, at særligt fire typer ulykker fører til ulykker med dødeligt udfald.

  • Ramt af, klemt mellem/under maskine: 10 dødsulykker = cirka 34 pct.
  • Kvælning og drukning i siloer, brønde, gylletanke og lignende: 8 dødsulykker = cirka 28 pct.
  • Ramt af/klemt mellem/under genstand (ikke maskine) som falder ned eller vælter: 5 dødsulykker = cirka 17 pct.
  • Fald fra højden, fx stige eller tag: 3 dødsulykker = cirka 10 pct.

Hold din medarbejdere opdateret på sikker udførelse af arbejdet

Arbejdet i landbruget er bl.a. karakteriseret ved arbejde med store maskiner, arbejde i højden og håndtering af kemikalier, hvilket medfører sikkerhedsmæssige risici for dig selv og dine medarbejdere. Derfor er det også vigtigt, at alle er opdateret på, hvordan arbejdet udføres sikkert.

Branchearbejdsmiljørådet (BAR) har udarbejdet en lang række faktaark om de forskellige risici i erhvervet og giver specifikke anvisninger til, hvordan man sikkerhedsmæssigt og ansvarligt tilrettelægger og udfører arbejdet.

Print faktaarkene, hæng dem op på bedriften og drøft dem med ansatte og kolleger. Det er altid arbejdsgiverens ansvar, at arbejdsforholdene er forsvarlige, og at alle ansatte er korrekt instrueret, så de ved, hvordan de udfører arbejdet sikkert.

Du finder faktaarkene på branchearbejdsmiljørådets hjemmeside.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve