Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Kvæg  →  Aktuelt  →  Godt nyt til græsningsprojekter

Godt nyt til græsningsprojekter

Ny tilskudsordning giver 100 % tilskud til græsningsprojekter

Laver du græsningsprojekter på bedrifter med randzone, kan du få 100 % i tilskud til udgifter til hegning, drikkevandsforsyning, fangfold og elforsyning. Herunder også anlægsarbejder.

Der kan søges tilskud til græsarealer, der har en HNV-score på mindst 1. HNV står for Høj Natur Værdi, og er det nye naturværdisystem, som også bruges til at ud-vælge hvilke græsarealer, der kan søge tilskud til plejegræsordningen.

Græsningsprojekterne vil blive prioriteret efter HNV-scoren, så de bedste arealer har størst chance for at få tilskud, hvis der ikke er midler nok.

Det skal du vide om tilskudsordningen

• Sidste ansøgningsfrist er 16.juni 2015.
• Der skal indhentes mindst to tilbud på projektet.
• Der vil gå ca. tre måneder fra fristens udløb, til du får svar på, om du har fået tilsagn til dit projekt.
• Færdigmelding skal ske inden 2 år. Tilskuddet udbetales herefter.
• Tilskuddet er skattepligtigt.
• Projektet skal opretholdes tre år fra datoen for slutudbetaling. Dog mindst fem år fra datoen for tilsagn.

Kontakt miljøafdelingen, hvis du har spørgsmål

Vil du vide mere om tilskudsordningen, er du naturligvis velkommen til at kontakte miljørådgiver Michala Thomassen.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve