Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Kvæg  →  Aktuelt  →  Friske analyser af slætgræs 2017

Friske analyser af slætgræs 2017

Som i foregående år har SEGES i samarbejde med lokale rådgivere indsamlet prøver af frisk slætgræs for at følge græssets udvikling frem mod høst

Der er udtaget prøver fem forskellige steder i landet af tre typer blandinger, herunder bl. 22/35, bl. 45 samt bl. 49 eller lignende strandsvingelbaseret blanding. Indsamlingen af prøver blev påbegyndt 24. april i Sønderjylland og på Sjælland, mens udtagningen på de øvrige lokationer blev påbegyndt 1. maj. Resultaterne vil løbende blive publiceret på Landbrugsinfo.dk.

Prøver udtaget 8. maj

Udviklingen i den forgangne uge har været begrænset som følge af fortsat lave nattemperaturer som har bremset væksten og udviklingen. Fælles for alle blandingerne er at især sukkerindholdet er faldet – mest i de strandsvingelbaserede blandinger. Her er også sket den største stigning i indholdet af NDF og dermed også lavere FK org. stof. De fleste marker med bl 22/35 og 45 har fortsat meget høj fordøjelighed.

Se dette link for yderligere info.
https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Foder/Grovfoder/Slaetgraes/Sider/pl_17_4069_pn_friske_analyser_af_slaetgraes_uge_19.aspx?utm_source=LI&utm_medium=web&utm_campaign=Af_samme_forfatter

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve