Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Kvæg  →  Aktuelt  →  Få styr på Lov om hold af malkekvæg

Få styr på Lov om hold af malkekvæg

Pr. 1. juli 2016 trådte nye krav i ‘Lov om hold af malkekvæg’ i kraft, og i den forbindelse har SEGES Kvæg afklaret en række tvivlsspørgsmål om definitioner og fortolkninger af paragrafferne.

Ungdyr skal have børster

Kravet om kobørster træder i kraft 1. juli 2016. Men hvor skal der egentligt være en kobørste, og hvor mange skal der være?

Kravet om kobørster gælder såvel goldkøer som lakterende køer, og kun syge- og enkeltkælvningsbokse samt områder, hvor køerne opholder sig i kort tid, fx i forbindelse med inseminør eller dyrlæge, er undtaget.

I forhold til ungdyr udtaler Fødevarestyrelsen nu, at:

’Ungdyr skal have adgang til at udføre hudpleje ved at have mulighed for at gnubbe sig imod en roterende kobørste eller en stationær børste, placeret fx på en væg’.

SEGES og Fødevarestyrelsens tidligere fortolkning af paragraffen om hudpleje til ungdyr har dermed ikke været korrekt. Og det vil ikke være tilstrækkeligt at følge tidligere udmeldinger om, at ungdyr udelukkende skal have tilstrækkelig plads til at udføre egen hudpleje. Ungdyr skal have en børste, så de har mulighed for at udføre hudpleje på steder af kroppen, hvor de ikke selv kan nå. Men kravet kan godt opfyldes af fx en kost skruet ind i væggen.

Eftersyn af klove

Pr. 1. juli er der krav om mindst to årlige kloveftersyn for køer og efter behov for ungdyr.

Mindst ét årligt kloveftersyn skal foretages af en dyrlæge eller klovbeskærer, der ikke er ansvarlig for – eller arbejder på bedriften. Det må gerne være besætningsdyrlægen, der foretager dette kloveftersyn. Det kan også være en klovbeskærer, der udfører dette. Man skal dog være opmærksom på, at hvis bedriften har ansat en klovbeskærer, kan denne ikke foretage dette årlige eftersyn, da vedkommende har det daglige ansvar for bedriftens klovsundhed. Der skal med andre ord en ekstern til at udføre det ene årlige kloveftersyn.

Den ansvarlige for bedriften, eller en af bedriftens medarbejdere, kan derimod foretage det andet årlige kloveftersyn.

Hvad indebærer et kloveftersyn?

Et kloveftersyn betyder, at der skal foretages en vurdering af kreaturets bevægelighed og dets klovsundhed ved at tage alle klovene i øjesyn og om nødvendigt skrabe disse rene. Klovbehandling og -beskæring skal ske efter behov. Hvis dyrene har en normal gang, behøver man ikke løfte benet.

Det er naturligvis stadigvæk landmandens ansvar at leve op til loven og bekendtgørelsen. Ansvaret kan ikke pålægges den person, fx dyrlægen, der foretager kloveftersynet.

Kvier på fuldspalter

Kvier, der er på fuldspalter, skal på græs fra 1.juli 2016. Der er ikke nogen videre definitionen på græs end, at ungdyrene skal have adgang til græsarealer. Formålet med, at kvierne skal ud, er ikke primært, at de skal kunne indtage det nødvendige foder, men derimod at de skal have mulighed for at komme ud og bevæge sig på et græsdækket underlag og indtage en del af (eller hele) foderrationen ved afgræsning.

Kvier skal mindst være på græs i 150 dage i mindst seks timer dagligt i perioden fra 15. april til og med 31. oktober.

Kravet om afgræsning gælder ikke, hvis:

  • der er unormale vejrforhold
  • det er nødvendigt for at beskytte marken mod skader ved unormale vejrforhold
  • det er nødvendigt for at beskytte dyrene mod alvorlige insekt- eller parasitangreb
  • dyret skal insemineres – dog kan det højst holdes inde i 30 døgn
  • dyret skal undersøges eller behandles af veterinære årsager på en måde, der nødvendiggør, at dyret ikke opholder sig udendørs.

Vær opmærksom på, at der for det enkelte kreatur skal ske registrering af, hvilke datoer det har haft adgang til græsarealer og datoerne for påbegyndelse og afslutning af opstaldning som følge af grundene nævnt ovenfor.

 

Læs mere om definitionerne og de nye krav i ‘Lov om hold af malkekvæg’ på LandbrugsInfo eller kontakt din kvægkonsulent.

 

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve