Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Kvæg  →  Aktuelt  →  Engelsksproget erfagruppe med fokus på mælkeproduktion

Engelsksproget erfagruppe med fokus på mælkeproduktion

KvægrådgivningDanmark starter ny erfagruppe med fokus på mælkeproduktion for udenlandske medarbejdere. Gruppen mødes første gang den 23. oktober 2019. 

Målgruppe
For medarbejdere med udenlandsk baggrund, som har kvægbrugslederlignende opgaver og ansvar.

Indhold
Emnerne tilpasses deltagernes ønsker i retning af kvægfaglige emner som fodring, malkning, reproduktion, kalve, klove, hygiejne, produktionsmål og -opfølgning samt personaleledelse.

Hvor og hvornår
Møderne foregår på skift på deltagernes bedrifter kl. 10-14. Første gang den 23. oktober 2019.

Pris og tilmelding
1.000 kr. pr deltager pr. møde ekskl. moms
Tilmelding Fyn: senest den 17. oktober til Inger-Marie Antonsen på tlf. 2423 2544 eller
e-mail ima@centrovice.dk.
Tilmelding Sjælland: senest den 17. oktober til Marianne Dyreholt på tlf. 2467 0787 eller
e-mail mdy@.vkstdk.

Exchange of experience – Working in Danish milk production


Participants

Meetings for workers from other countries in Danish milk production, who has herd manage-ment tasks and responsibilities.

Content
The subjects will be adjusted to wishes from participants related to dairying as feeding, milking, reproduction, calves, hoofs, hygiene, goals for production and follow up as well as staff management.

Where and when
The meetings will take place at the farms of the participants. First meeting is October the 23rd 2019. Time of day from 10 – 14.

Price and registration
1.000 DKK per participant per meeting ex. tax.
Registration Fyn: latest October the 17th. Contact Inger-Marie Antonsen, Telephone 2423 2544 Email: ima@centrovice.dk
Registration Sjælland: latest October the 17th. Contact Marianne Dyreholt, Telephone 2467 0787 Email: mdy@vkst.dk

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve