Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Kvæg  →  Aktuelt  →  Ekstra 33 mio. til moderniseringsordning af kvægstalde

Ekstra 33 mio. til moderniseringsordning af kvægstalde

Der har været stor interesse for NaturErhvervstyrelsens miljøteknologiordning, som lukkede sidst i maj. Puljen var her i foråret på 200 mio. kr., men styrelsen fik ansøgninger ind for i alt 473 mio. kr. Kun én specifik ordning til løsdrift i farestalde blev ikke tømt for midler. Tilbage var derfor 33 mio. kr. Derfor har miljø- og fødevareministeren nu besluttet at prioritere de 33 mio. kr. til modernisering af kvægstalde.

Kvægområdet har i år, med den nye støtte til modernisering af staldanlæg under miljøteknologiordningen, oplevet en massiv søgning. I alt 586 kvægbrugere har søgt om tilskud for 349 mio. kr., og der var 100 mio. kr. i puljen i år. Med de nye midler kommer puljen til kvæg op på 133 mio. kr., og flere landmænd kan få del i midlerne til at modernisere deres stalde.

”Der har været en stor og god tilslutning til moderniseringsordningen af kvægstalde. Vi er glade for, at penge, der er til overs et sted, kan komme ud og gøre nytte et andet sted”, fortæller Lone Pinnerup, teamleder i NaturErhvervstyrelsen.

Fakta om modernisering af kvægstalde

Formålet med moderniseringsordningen af kvægstalde er at give tilskud til nye stalde og tilbygninger, samt renoveringsprojekter af eksisterende stalde, der skal fremme bedrifternes levedygtighed, produktivitet og ressourceeffektivitet. I forårets ansøgningsrunde har 586 kvægbrugere søgt om tilskud i moderniseringsordningen.

Ansøgningerne er fordel således:

  1. 286 har søgt til renovering (40 mio. kr. i puljen)
  2. 137 til Nybyggeri (20 mio. kr. i puljen)
  3. 163 til tilbygning (40 mio. kr. i puljen).Ansøgerne får besked om de har fået midler i slutningen af august
  4. De ekstra 33 mio. kr. bliver fordelt proportionelt i forhold til hvor der er søgt mest.

 En del af det danske landdistriktsprogram

Ordninger under miljøteknologipuljen har til formål at styrke landbrugets bæredygtighed, innovation og konkurrenceevne. Miljøteknologi er en tilskudsordning under det danske landdistriktsprogram for 2014-2020, hvor Danmark og EU har afsat midler til at støtte en bæredygtig udvikling af landbruget og de danske landdistrikter.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve