Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Kvæg  →  Aktuelt  →  Miljøteknologi: Sidste frist er nu 26. september

Miljøteknologi: Sidste frist er nu 26. september

Ansøgningsfristen for ansøgninger til Miljøteknologiordningen er endnu engang udsat. Denne gang til fredag den 26. september. Du kan altså stadig nå at sende dig ansøgning afsted.

Hvad kan der søges tilskud til?

Automatiske fodringsanlæg, kraftfoderanlæg, udstyr til udtagning af ensilage, LED-belysning, luftrensning, gylleforsuring og intelligent overdækning til to-klimastier i smågrisestalden er blandt de områder, det er muligt at søge støtte til. Bemærk, at der ikke ydes tilskud til fuldfodervogne med vejeudstyr. Nedenfor finder du en liste over de teknologier, der kan søges støtte til for hhv. kvæg og svin.

Teknologioversigt Kvæg august 2014 (støtteberettigede i Miljøteknologiordningen)

Lagring og udbringning af gylle:

 • Gyllenedfældning i græs og kornmarker
 • Markforsuring
 • Tankforsuring
 • Teltoverdækning af gylletank (dog med visse forbehold, da det kan være et lovkrav)

Reduktion af ammoniak og lugtemission:

 • Skorsten til øget afkast af ventilationsluft (næppe relevant i kvægstalde )
 • Gylleforsuringsanlæg i stald
 • Spalteskrabere

Reduktion i tab af næringsstoffer i forbindelse med fodringsmæssige tiltag:

 • Specifikt udstyr til fasefodring af gruppeinddelte køer
 • Automatisk fodring/mixeranlæg
 • Kraftfoderanlæg
 • Præcisionsfodring (Fuldfodervogne med vejeudstyr er ikke tilskudsberettiget)
 • Udstyr til fedttildeling (tanke og doseringsudstyr)
 • Online analyse af mælkeprøver fx Herdnavigator
 • Udstyr til udtagning af ensilage

Energibesparende teknologier:

 • LED belysning
 • Frekvensstyret vacuumpumpe i malkeanlæg
 • Varmegenvinding fra mælkekøling
 • Brøndvandkøling af mælk
 • Brøndvandkøling af mælk kombineret med frekvensstyret mælkepumpe og mælkeudskiller med bufferkapacitet

Teknologioversigt Svin august 2014 (støtteberettigede i Miljøteknologiordningen)

Lagring og udbringning af gylle:

 • Gyllenedfældning i græs og kornmarker
 • Markforsuring
 • Tankforsuring
 • Teltoverdækning af gylletank (dog med visse forbehold, da det kan være et lovkrav)

Reduktion af ammoniak og lugtemission:

 • Skorsten til øget afkast af ventilationsluft
 • Gylleforsuringsanlæg i stald
 • Gyllekøling
 • Luftrensning
 • Syrevasker, decentral
 • Biologisk luftrensning, decentral
 • Punktudsugning i kombination med luftrensning

Reduktion i tab af næringsstoffer i forbindelse med fodringsmæssige tiltag:

 • Gruppeopdeling / fasefodring
 • Udfodringsudstyr / etablering af fasefodring eller øgning af antallet af faser
 • Foderhåndtering – vejeudstyr til foderproduktion / formalingsanlæg

Energibesparende teknologier:

 • LED belysning
 • Lavenergi ventilation
 • Intelligent overdækning til to-klimastier i smågrisestalde

Det skal du vide, inden du søger tilskud

Der kan opnås 40 % tilskud, såfremt ansøgningen godkendes. Til reduktion af lugtgener samt emission af klimagasser og ammoniak samt reduktion af tab i næringsstoffer ved fodring, er investeringskravet mindst 100.000 kr. Dette kan evt. opfyldes ved at pulje ansøgningen med område 5. Der skal desuden være tale om nyt materiel. Under etablering af miljøvenlige produktionsanlæg (§ 2 stk. 5 i bek.897) skal de samlede investeringsudgifter være min. 500.000 kr. Dog min. 100.000 kr. for projekter vedr. reduktion af skrabesystemer til renholdelse af gulve i kvægstalde eller luftrensningssystemer, fasefodringssystemer, gyllekøling samt alle energireducerende teknologier. Investeringer over 50.000 kr. skal ledsages af 2 skriftlige tilbud med angivelse af leverandørens CVR-nr. Ansøgningsperioden er fra 11. august til 26. september 2014. 

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Kontakt vores konsulenter hvis du har spørgsmål vedrørende tilskudsordningen eller behov for rådgivning i forbindelse med udarbejdelsen af din ansøgning.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve