Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Kvæg  →  Aktuelt  →  Majsens udvikling midt i august 2018

Majsens udvikling midt i august 2018

Fredag d. 10. august fik vi på Centrovice/KvægrådgivningDanmark indleveret 27 prøver af frisk majs, som i weekenden blev analyseret på Kvægbrugets Forsøgslaboratorium.

2018-08-17_13-15-10

Prøverne viste en spredning fra 26 til godt 35% tørstof, og de mest tørre planter havde nogle tørre og visne blade. Der er meget spredning på planternes udseende i forhold til sorternes tidlighed, jordbonitet og den faldne nedbør i lokale byger over sommeren. Stivelsesindholdet varierer fra 17 til 30% af tørstoffet, og sukkerindholdet fra 9 til 17%. Det vidner om, at der stadig er gang i omlejringen fra sukker til stivelse, og på langt de fleste af kolberne kunne der stadig klemmes saft af kernerne, når majskolberne blev brækket over, og kernerne klemt. Normalt skal der ikke kunne klemmes saft af kernerne, når der ensileres.

De seneste dages nedbør har de fleste steder på Fyn og omliggende øer givet over 40 mm, så det forventes, at majsplanterne suger en del vand, hvilket sænker tørstofprocenten i hele planten. Med de nuværende temperaturer, vil der stadig ske en nettoproduktion af foderenheder i majsmarkerne, så vi advarer mod at få høstet for tidligt, da mange marker i forvejen ikke ligger i top med udbyttet.

Majsvarmeenhederne ligger på Fyn 13. august omkring 2200 for majs sået 1. maj. De mest udviklede majs er således noget foran det, der skulle forventes i forhold til majsvarmeenhederne, hvor man normalt siger, at der skal 2400 MVE til at opnå 30% tørstof. Her kan det spille ind, at planterne i fredags var meget tørre efter lang tid med høj varme og kun en smule nedbør torsdag aften.

Sørg for at holde majsen under observation den kommende tid, så udviklingen kan følges. Når kolbeudviklingen skal vurderes, er det vigtigt, at kolberne brækkes over, og kernerne klemmes, da det snyder, når der blot jages en tommelfingernegl i dem.

Kvægafdelingen Centrovice/KvægrådgivningDanmark

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve