Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Generationsskifte  →  Til dig, der overvejer at sælge

Er du klar til et generationsskifte?

Et generationsskifte kræver afklaring og planlægning. Herunder får du et overblik over en række af de parametre, du skal være opmærksom på, når du planlægger at sælge din bedrift – uanset om det er til et familiemedlem, en medarbejder eller en helt tredje.

Læs om emner, der rør sig hos dig som sælger

Artiklerne spænder lige fra planlægningsfasen over selskabskonstruktion, finansiering og skat til den juridiske sikring samt de vigtige menneskelige overvejelser og nødvendige afklaring med sig selv og hinanden. God læselyst.

Hvem skal videreføre din bedrift og hvornår?

Udover at et generationsskifte involverer store økonomiske dispositioner, er der ofte behov for at overveje og tale med familien om mål og drømme for din, familiens og bedriftens fremtid. Ønsker dine børn at tage over efter dig, eller skal du ud og finde en køber? Og hvad betyder det for dig og dine drømme for bedriften?

Det er ikke sikkert, du er klar til fuldstændig at overdrage din bedrift. I så fald har du mulighed for at lave en glidende overdragelse eller en delvis overdragelse i selskabsform eller driftsfællesskab. Kontakt Centrovices ejendomskonsluenter, hvis du vil høre mere om mulighederne for glidende eller delvis overdragelse.

Få overblik over skat og økonomi

Når du sælger den erhvervsmæssige del af din ejendom, beskattes du af din fortjeneste. I rigtig mange tilfælde vil et generationsskifte derfor udløse store skatter. Overvejelser om skat er altså et vigtigt parameter, når du planlægger et generationsskifte, og Centrovices økonomikonsulenter anbefaler, at du så tidligt i forløbet som muligt får overblik over de latente skatter.

Der findes nemlig mange muligheder for at minimere eller udskyde skatterne til senere. Men det er ofte forbundet med en række betingelser at gennemføre et generationsskifte skattebegunstiget, og det er derfor vigtigt, at du kender konsekvenserne af beskatningsreglerne, inden du gennemfører et generationsskifte. Hos Centrovice har vi mange års erfaring med skatterådgivning. Vi hjælper dig med at få så meget ud af din handel som muligt og rådgiver dig om alle de økonomiske aspekter af dit generationsskifte.

Har du styr på aftaler og godkendelser?

De kontraktslige og juridiske forhold på din bedrift kan være afgørende for, hvorvidt en køber finder den attraktiv. Har du mundtlige aftaler med naboer eller forpagtere? Så sørg for at få dem nedskrevet. Sker virksomhedens produktion i overensstemmelse med lovgivningen og offentlig planlægning? Hvis ikke, er det vigtigt, at du sørger for, at tingene bliver bragt i orden inden et generationsskifte. Det, der for dig virker naturligt og ligetil, kan for en potentiel køber virke skræmmende og uoverskueligt.

Livet som tidligere landmand

Inden du sælger, er det nødvendigt, at du overvejer, hvordan din hverdag skal se ud på den anden side af et generationsskifte. Ønsker du at fortsætte som konsulent eller medarbejder på bedriften, eller drømmer du om at kaste dig over helt nye udfordringer? Og hvordan med økonomien? Centrovices socialøkonomikonsulenter kan hjælpe dig med at få overblik over pensions- og efterlønsordninger.

Få hjælp til vurdering og handel

Det er naturligvis vigtigt, at du får den rigtige pris, når du sælger din bedrift. Med det er også vigtigt, at du og din familie føler Jer trygge og ordentligt vejledt igennem hele forløbet. Hos Centrovice har vi mange års erfaring med ejendomsrådgivning og salg af landbrugsejendomme. Vi kender markedet og kan rådgive dig om salget af din bedrift.

Sæt fokus på familien, når du planlægger generationsskifte

Det er vigtigt, at du taler med din familie om dine drømme og planer for generationsskiftet. Men også, at I få talt om alt det, der er svært. Hvem skal overtage efter dig? Ønsker en medarbejder eller et af dine børn at overtage bedriften, og hvad mener dine andre børn om den ordning?

Planlægger du at sælge din bedrift, er det også vigtigt, at du overvejer, hvordan en medejende eller medarbejdende ægtefælle er stillet efter et generationsskifte. Hvornår planlægger din partner at gå på pension, hvordan ser jeres liv efter generationsskiftet ud, og hvordan er I hver især sikret, når den anden går bort?

Tag eventuelt en snak med vores jurist, som kan hjælpe jer med at afklare, hvordan I sikrer hinanden.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve