Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Ejendomme og jura  →  Aktuelt  →  Skat, hvem hæfter nu?

Skat, hvem hæfter nu?

Mange mennesker tror fejlagtigt, at ægtefæller hæfter for hinandens gæld.

Denne misopfattelse kan hænge sammen med forestillingen om, at ”fælleseje” betyder, at man ejer det hele i fællesskab og som konsekvens heraf, at man også hæfter for hinandens gæld.

Men begrebet ”fælleseje” (eller formuefællesskab, som man også kalder det), betyder IKKE, at man, bare fordi man er gift med hinanden, ejer alt i fællesskab.

Ægteskabet ændrer ikke på ejerforholdene; dét, der er mit, bliver ved med at være mit, og dét, der er dit, bliver ved med at være dit!

Først når ægteskabet ophører, det vil sige ved skilsmisse eller dødsfald, træder fællesejet i karakter, og betyder, at man skal dele sin nettoformue med den anden ægtefælle (eller dennes dødsbo).

Og lige så lidt som ægteskabet (selv med fælleseje) betyder, at vi ejer alt i fællesskab, lige så lidt betyder ægteskabet, at man hæfter for den anden ægtefælles gæld.

Det helt klare udgangspunkt er, at man kun hæfter for sin ægtefælles gæld, hvis man har skrevet under som debitor eller kautionist, eller hvis man på anden måde har påtaget sig at hæfte for den pågældende gæld.

Undtagelsen er SKAT

Der er dog én kreditor, man som ægtefælle skal tage sig i agt for: SKAT.

Hvis Skat ikke har kunnet inddrive sit tilgodehavende hos en skyldner, kan de kræve det skyldige beløb betalt af skyldnerens ægtefælle.

Det gælder dog ikke gæld til Skat, der er opstået i årene forud for indgåelse af ægteskabet. Og hvis Skat vil kræve, at skyldnerens ægtefælle skal betale den skattegæld, der er opstået i vielsesåret eller senere, skal kravet fremsættes, mens ægtefællerne stadig bor sammen.

Med andre ord: hvis din ægtefælle oparbejder gæld til Skat, skal du overveje at flytte og/eller at blive skilt!

Og husk: ægtefællens hæftelse overfor Skat gælder uanset, om ægtefællerne har fælleseje eller særeje.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve