Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Ejendomme og jura  →  Aktuelt  →  Sådan er reglerne for told og moms, når du bestiller varer fra udlandet

Sådan er reglerne for told og moms, når du bestiller varer fra udlandet

Hvor meget du kan tage med hjem fra en ferietur til udlandet uden at skulle betale told og moms af dine indkøb, afhænger af, hvor i verden du har været.

Går ferien til et land inden for EU, må du have varer med hjem til eget forbrug uden at skulle betale yderligere told eller moms. For visse varer, f.eks. tobak og spiritus, vin, øl, er der dog fastsat retningslinjer for, hvor store mængder ”eget forbrug” kan dække over.

Har du holdt ferie i et land uden for EU, er reglerne mere strikse og afhænger af, hvordan du kommer tilbage til Danmark:

  • Kommer du hjem med fly eller skib, må du have varer med for maksimalt kr. 3.250,-
  • Kommer du hjem via andre transportformer, må du maksimalt medbringe varer for kr. 2.250,-

I begge tilfælde gælder særlige regler og begrænsninger for varer som tobak, spiritus og lignende.

Når du køber varer på nettet

Når det drejer sig om varer, du ikke selv fysisk bringer ind i landet, for eksempel varer, du har bestiller på nettet, gælder andre regler.

Er der tale om varer til eget forbrug fra et andet EU-land, vil der ikke blive lagt yderligere moms, told eller andre omkostninger på varen. Det glæder dog ikke varer, som er omfattet af EU-punktafgifterne, dvs. spiritus, vin, øl, tobaksvarer, slik, kaffe, m.v.

Bestiller du varer fra et land uden for EU, skal du betale moms, told og eventuelt punktafgifter efter følgende regler:

Moms: Hvis prisen på varen (eks. fragt) er mere end 80 kr., skal du betale moms af varens pris + fragt + eventuel told *
Told: Hvis varen koster mere end kr. 1.150,- (eks. fragt), skal du betale told af varens pris + fragt *
Særlige afgifter (punktafgifter): Du skal, uanset varens pris, betale særlige afgifter på en række varer, f.eks. vin, øl, spiritus, tobaksvarer, slik, dæk, engangsservice, mineralolier m.v.
Gebyr: Den transportør (f.eks. PostNord), som skal beregne og opkræve moms, told, afgifter m.v., opkræver som regel et gebyr i forbindelse med toldbehandlingen.

Vær opmærksom på, at ovennævnte beløbsgrænser for opkrævning af moms og told ikke gælder ved køb af varer som øl, vin, spiritus, tobak, parfume m.v. Køber du denne type varer, skal du, uanset varens pris, foruden eventuel punktafgift betale både moms og told.

Hvor sendes varen fra?

Det afgørende for, om det er reglerne for handel inden for eller uden for EU, der finder anvendelse, er, hvilket land varen sendes fra. Når du bestiller varer på nettet, er det derfor vigtigt, at du ved, hvor leverandøren afsender varen fra. Selv om hjemmesiden er på dansk, er det langt fra sikkert, at varen sendes fra Danmark – eller et andet EU land – og de varer, du troede var billige, kan vise sig at blive en dyr fornøjelse, fordi leverandøren sender varen fra f.eks. Kina.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve