Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Ejendomme og jura  →  Aktuelt  →  Konfirmationsbidrag 2017

Konfirmationsbidrag 2017

De første tegn på forår er kommet til syne, og i mange familier er forberedelserne til den kommende konfirmation godt i gang. For langt de fleste er det udelukkende en glædens stund, men for nogen kan det bringe udfordringer med sig – særligt for skilsmissefamilier.

Drømmescenariet er selvfølgelig, at forældre, der ikke bor sammen, kan blive enige om at holde en fælles konfirmation, hvor de fordeler de forskellige udgifter. Hvis forældrene derimod ikke kan blive enige, kan Statsforvaltningen, i visse tilfælde, fastsætte et konfirmationsbidrag. Hvis barnet ikke skal konfirmeres, kan der i stedet fastsættes et beklædningsbidrag, som svarer til konfirmationsbidraget beløbsmæssigt. Konfirmations- eller beklædningsbidraget udgør i 2017 3.540 kr., hvilket svarer til en tredobling af normalbidragets grundbeløb. Der kan ikke fastsættes forhøjet konfirmationsbidrag, på trods af at der normalt betales forhøjet børnebidrag.

En ansøgning om konfirmationsbidrag skal være indleveret til Statsforvaltningen tidligst 3 måneder før og senest dagen før barnets konfirmation.

Hvis Statsforvaltningen har fastsat et konfirmationsbidrag, skal beløbet betales direkte til bidragsmodtageren. Den, som modtager bidraget, skal ikke betale skat heraf, men bidraget er alligevel fradragsberettiget for den, som betaler. Hvis man ikke betaler et fastsat bidrag, kan bidragsmodtageren, efter den fastsatte betalingsdag, anmode Udbetaling Danmark om at lægge ud for konfirmationsbidraget.

Man skal være opmærksom på, at i de tilfælde hvor der er fælles forældremyndighed, fastsætter Statsforvaltningen ikke konfirmations- eller beklædningsbidrag, hvis samværsforælderen opfylder sin forsørgelsespligt på anden vis. Det kan ske ved, at samværsforælderen tager barnet med på en ferierejse eller selv holder en fest. ­­­

Hvis bopælsforælderen derimod har forældremyndigheden alene, vil Statsforvaltningen typisk fastsætte konfirmationsbidrag, hvis den, der har forældremyndigheden, har haft udgifter til konfirmationen.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til muligheden for at få konfirmationsbidrag.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve