Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Ejendomme og jura  →  Aktuelt  →  Kom til infomøde om tilskud til jordfordeling

Kom til infomøde om tilskud til jordfordeling

Jordfordelingsordningen åbner for ansøgninger den 1. juli 2019. Derfor inviterer Centrovice i samarbejde med LIFA til informationsmøde om ordningen tirsdag den 18. juni kl. 19.00-21.00 på Damsbovej 11 i Vissenbjerg. Her kan interesserede blive klogere på tilskudsmuligheder og krav samt de miljø- og skattemæssige konsekvenser af at benytte sig af ordningen.

Program

  • Jordfordeling kan være nøglen til en bedre økonomi i planteavlen v. Poul Erik Jørgensen, planteavlskonsulent, Centrovice
    Transport på vejene koster brændstof, tid og slid på maskinerne. I indlægget kommer Poul Erik Jørgensen med konkrete tal på, hvad transport koster, og dermed hvad der kan spares ved at få en bedre arrondering af jorden. Hvordan fungerer de nye ordninger?
  • Hvordan kommer man i betragtning? v. Jørgen Andersen, landinspektør, LIFA
    Hvad er LIFAs rolle i jordfordelingsreformen, og hvad koster det?
  • Kaffe og kage
  • Hvad skal jeg holde øje med vedr. miljømæssige forhold ved et jordbytte? v. Søren Boe Rasmussen, miljørådgiver, Centrovice
  • Hvad er de skattemæssige konsekvenser? v. Niels Jepsen, ejendomsrådgiver, Centrovice

Mødet er gratis med kræver tilmelding senest den 16. juni på telefon 7015 9900 eller her

Baggrund

Sommeren 2018 var ekstraordinær varm og gik hårdt ud over landmændenes høstudbytte. På den baggrund blev regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti enige om en hjælpepakke, som bl.a. indeholder en tilskudsordning til jordfordeling i 2019.

Ordningen yder tilskud til lodsejere, som inden for afgrænsede geografiske områder bytter landbrugs-arealer på frivillig basis for at få arealerne til at ligge mere hensigtsmæssigt og dermed opnå en bedre arrondering af jorden, dvs. landbrugsmæssig udnyttelse.

For at komme i betragtning til et tilskud skal der indgå mindst 10 lodsejere med mindst 100 hektar til omfordeling. I puljen er afsat 10 mio. i tilskud til tinglysningsafgifter, udgifter til landinspektører og Geodatastyrelsen, og der gives tilskud på op til 3.500 kr. pr. jordfordelte hektar.

 

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve