Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Ejendomme og jura  →  Aktuelt  →  Analyseresultat af medlemmers bidrags- og rentesatser

Analyseresultat af medlemmers bidrags- og rentesatser

Med den gældssætning, som præger landbruget, er det naturligt, at branchen har meget fokus på og diskussion af bidragssatsernes størrelse. Men hvordan ser de egentligt ud for Centrovices medlemmer?

Det har vi undersøgt via en spørgeskemaanalyse, som er gennemført blandt vores medlemmer i maj 2014. Efter at undersøgelsen er afsluttet og analyseret, har vi oplevet, at
bidragssatserne er sat yderligere op fra realkreditinstitutterne.

Disse seneste stigninger er ikke med i denne undersøgelse.Vores undersøgelse tager udgangspunkt i 150 besvarelser fordelt på forskellige bedriftstyper, lånestørrelser og
realkreditinstitutter.

Nuværende gennemsnitslig bidragssats
nuværende gns bidragssats

 

Som det ses af diagrammet, er der stor forskel mellem bidragssatserne fra de forskellige realkreditinstitutter, hvor Realkredit Danmark ligger højest med en gennemsnitlig bidragssats på 1,2 % og Totalkredit og Nordea Kredit ligger i den lave ende med 0,7 og 0,8 %. Det er dog så få respondenter i undersøgelsen, der har Totalkredit, at man vanskeligt kan generalisere deres bidragssats.

Gennemsnitsligt bidrag opdelt på bedriftstype

gns bidrag pr bedriftstype

Ser man på forskellene mellem bidragssatserne for de forskellige driftsgrene, som diagrammet ovenfor viser, er det bedrifter uden husdyr, som har den laveste gennemsnitlige bidragssats.

Stigninger på grund af øget sikkerhed

Spørger man Realkreditrådet, skyldes bidragsstigningerne de senere år stigende tab og hensættelser på landbrugssektoren samt lovkrav om supplerende sikkerhed, som pålægger realkreditinstitutterne at lægge penge til side som ekstra sikkerhed i forbindelse med de faldende ejendomspriser.

Det betyder, at når et lån overstiger belåningsgrænsen på for eksempel 70 % af vurderingen, efter at det er givet, så skal realkreditinstituttet stille supplerende sikkerhed. Lovkravet fra EU hedder LTV (loan-to-value). Kravet er ikke tåbeligt, da det giver en formel større sikkerhed for dem, der køber obligationerne, men det er lidt ligesom at tage seler på, når man har gået med livrem i meget lang tid. Den danske realkreditmodel har altid været velanset hos investorer, og obligationerne er i turbulente tider blevet brugt som “safe haven” investering.

Opsummeret er det omkostningstungt at anskaffe sig den kapital, den supplerende sikkerhed kræver. Realkreditinstitutterne kan enten anskaffe sig kapitalen ved hjælp af investorer, eller de kan tjene kapitalen ved at sætte en højere bidragssats for kunderne.

Gennemsnitslige rentesatser på driftskreditter

Den gennemsnitlige rentesats for alle modtagne besvarelser i undersøgelsen var 6,80%. Undersøgelsen viste lidt lavere rentesatser for bedrifter med ren planteavl.

Gennemsnitslig rentesats fordelt på bankergns rentesats pr bank

Som grafen viser, er der stor spredning på rentesatserne fra de forskellige pengeinstitutter. De to banker Sydbank og Jyske Bank ligger i den lave ende under 5 %, mens Fynske Bank og Danske Bank ligger i toppen med renter over 7,5 %. Rise Sparekasse ligger højest, men bemærk, der er kun én respondent, så rentesatsen kan ikke generaliseres.

Ved vurdering af rentesatserne i banken skal man være opmærksom på, at det generelle renteniveau har været faldende de sidste par år. De rentefald, der har været, er for de fl estes vedkommende mere end ‘spist’ op af marginalforhøjelser.Således var den gennemsnitlige rente 5,1 %, da den var på det laveste mod i dag 6,8 %.

Hvad kan du gøre

Vi oplever en vis opbløding hos nogle realkreditinstitutter.Det er nu realistisk for nogle landmænd at skifte til et andet realkreditinstitut eller presse prisen på bidragssatser. Du vil have den bedste forhandlingssituation om lavere bidragssatser ved at nedbringe ejendommens gæld samt øge indtjeningen, likviditeten og rentabiliteten af driften.

Nedenfor kan du se supplerende og uddybende grafer fra undersøgelsen.

Ønsker du hjælp til forhandlingerne om bidrags- og rentesatser, er du velkommen til at kontakte os for en snak.

Uddybende grafer

Seneste ændring af bidragssats

Bidragssats da den var lavest

Gennemsnitlige ændring af bidragssats det sidste år

ændring af bidragssats det sidste år

 

Gennemsnitlig bidragssats vs. samlet gæld

bidragssats vs samlede gæld

Som det ses af grafen, stiger den gennemsnitlige bidragssats med stigende gæld i kreditforeningen.

Samlede gæld i kreditforeningen

samlede gæld kreditforening

Primære kreditforening

 

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve