Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Ejendomme og jura  →  Aktuelt  →  3 gode råd om din pension

3 gode råd om din pension

Den samlede pensionsformue i Danmark var i 2013 på ca. 3.600 milliarder kr. Det svarer til 97 storebæltsbroer, hvis man omregner anlægsudgifterne til Storebæltsbroen til 2013 priser.

Alligevel bruger de færreste mennesker tid på at tjekke, om de har styr på deres egen – og ægtefællens eller samleverens – pensioner.

Derfor kommer her 3 gode råd om din og din ægtefælles pension:

  1. Som hovedregel er din (og dermed også din ægtefælles) pension særeje. Det betyder, at den ikke skal deles ved skilsmisse. Hvis resten af Jeres formue indgår i almindeligt formuefællesskab, er der god grund til at overveje, hvorfor pensionen ikke skal indgå – med andre ord: om der skal laves ægtepagt, hvor pensionerne overføre til fællesejet.
  2. Hvis du dør på et tidspunkt, hvor der stadig er beløb på pensionsordningen (f.eks. ophørs-pensionen) skal du være klar over, at udbetalingen af ”restindeståendet” ikke følger arvelovens regler om fordeling af arv, og ej heller de bestemmelser, du måtte have lavet i et testamente. Udbetalingen sker til ”nærmeste pårørende” – og hvem det er, er lovbestemt og afhænger af, hvornår pensionsordningen er oprettet.
  3. Du kan – indenfor visse rammer – selv bestemme, hvem der skal have din pension udbetalt, men det kræver, at du retter henvendelse direkte til det pengeinstitut eller pensionsselskab, hvor du har din pensionsordning.Dette kan ikke styres i et testamente.

Skal noget ændres?
Hvis du eller din ægtefælle har en pensionsordning, bør du med andre ord overveje og tjekke:

  • om der skal laves ægtepagt om fælleseje,
  • hvem der er begunstiget i tilfælde af dødsfald på et tidspunkt, hvor der stadig er penge på pensionsordningen, og
  • om der skal laves ændringer i rækkefølgen af de begunstigede.

Vidste du?
Indestående på pensionsordninger er fritaget for kreditor forfølgelse, det vil sige, at ens kreditorer ikke kan få fingrene i pensionsformuen, så længe den ikke er udbetalt.
Og ”dør man fra den” får de begunstigede beløbet udbetalt (efter fradrag af skat og boafgifter) uden om ens kreditorer.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve