Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Job

Job

Centrovice arbejder med rekruttering på flere planer.

Vi rekrutterer medarbejdere til vores egen rådgivningsvirksomhed, og vi formidler kontakten mellem landmænd og medarbejdere i en jobportal målrettet landbruget. Er du arbejdsgiver, tilbyder vi hjælp til at løse konkrete opgaver i rekrutteringsprocessen.

  • Ønsker du at søge et job i Centrovice? Klik her
  • Ønsker du at søge et job i landbruget? Klik her
  • Ønsker du som arbejdsgiver at få hjælp til en god rekrutteringsproces, stillingsopslag mv.? Klik her

Centrovice works with recruitment at several levels.

We recruit employees for our own consulting company and we provide contact between farmers and employees in a job portal targeted agriculture. Are you employer, we offer our help in solving concrete tasks in the recruitment process.

Do you want to search for a job in Centrovice? (click here)

Do you want to search for a job in agriculture? (click here)

Do you want as an employer to get help with a good recruitment process, job postings etc.? (click here)

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve