Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Medlemskab og kontingent

Medlemskab og kontingent

Medlemskab af Foreningen Centrovice

Som medlem af Centrovice støtter du foreningens politiske arbejde, der har til formål at påvirke beslutningstagere i retning af at skabe gode rammevilkår for landbruget i vores område. Det politiske arbejde omfatter deltagelse i et meget omfattende netværk i og omkring landbrugserhvervet, herunder kontakt til kommuner, miljøcentre og andre offentlige myndigheder

I 2011 besluttede Landbrug & Fødevarer at indføre nye medlemstyper og samtidigt omlægge kontingentsatserne, således at de større bedrifter betaler en forholdsmæssigt større andel end de mindre. En del mindre bedrifter vil således få et billigere kontingent. Disse omlægninger slår igennem i Centrovices kontingentstruktur.

Læs om medlemskabsmulighederne nedenfor eller klik på billedet: Vælg dit medlemskab_medlemskabstyper

Bedriftsmedlemskab

Med et medlemskab af Centrovice får du udover støtten til det politiske arbejde og den politiske indflydelse også en række fordele:

  • Adgang til at købe rådgivning på vores rådgivningscenter til medlemspris.
  • Adgang til at benytte det netværk, som Centrovice er partner i på landsplan i Landbrug & Fødevarer
  • Levering af Landbrugsavisen en gang om ugen
  • Mulighed for at tegne en attraktiv Gruppelivsforsikring, Gruppepension og Sundhedsforsikring for dig selv og din familie
  • Adgang til at benytte indkøbsklubbens tilbud
  • Medlemsbladet Vækst, der udsendes cirka 1 gang om måneden.

Ligesom det tidligere “aktiv medlemskab” bygger bedriftsmedlemskabet på driften af landbrugserhverv. Bedriften kan være enkeltmandsejet eller organiseret som selskab. Ved selskab vil det være selskabet, der tegner bedriftsmedlemskabet, mens ejerne har medejermedlemskaber (1. ejer registres som følge af bedriftsmedlemskabet).

Medejere og driftsledere

Når bedriften har flere ejere i form af I/S, A/S m.m. registreres 1. ejer som følge af bedriftsmedlemskabet, og det vil være ham/hende, der har stemmeret, er valgbar mv. Hvis der meldes yderligere ejere ind, opnår de lige vilkår. Som noget nyt kan driftsledere og andre ansatte, som tidligere eventuelt var interessemedlemmer, nu blive medlemmer og få adgang til gruppelivs- og sundhedsforsikringer for sig selv og sin familie, ligesom man opnår stemmeret og dermed politisk indflydelse. Med et medejer- eller driftsledermedlemskab opnår man således de samme fordele som i bedriftsmedlemskabet

Ægtefælle/samlever

Der kan tegnes et ekstra medlemskab til din ægtefælle, som giver mulighed for aktiv indflydelse på det politiske arbejde i Centrovice.

Interessemedlemskab

Du kan også vælge at tegne et interessemedlemskab, når du ikke længere er aktiv landmand og ønsker om at holde dig orienteret omkring landbruget i dit område. Medlemskabet giver ret til at modtage landbrugsavisen til særlig favorabel pris, og giver ligeledes adgang til at deltage i gruppelivsforsikringen.

Andre Erhverv

Selvom man ikke driver landbrug kan man som noget nyt melde sig ind i Centrovice og få gavn af medlemsfordelene – herunder adgang til at tegne en attraktiv gruppelivs- og sundhedsforsikring. Men opnår ikke stemmeret og valgbarhed i hverken L&F eller Centrovice.

Politisk medlemskab

Som politisk medlem får du:

  • Politisk Nyt fra Centrovice på e-mail ca. 40 gange om året
  • Medlemsbladet vækst cirka 1 gang om måneden

Kontingentet omfatter ikke medlemskab af Landbrug & Fødevarer og dermed heller ikke adgang til at tegne gruppelivs- og sundhedsforsikringer. Politisk medlemskab giver ikke stemmeret.

Medlemskab af Centrovice inkluderer medlemskab af Landbrug & Fødevarer

Kontingentet til Landbrug & Fødevarer går videre til det erhvervspolitiske arbejde på Axelborg, hvor der foregår en bred politisk interessevaretagelse overfor den mangfoldighed af landmænd, der findes i landet, lige fra fritids- og deltidsbrug til fuldtidslandbrug med alle retninger af økologi, kvæg, svin og planteavl. Som medlem af Centrovice følger automatisk medlemskab af Landbrug & Fødevarer (gælder dog ikke det politiske medlemskab af Centrovice).

Se de nye kontingentsatser her

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve