Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Samfundskontakt  →  Åbent landbrug  →  Nyt fra bestyrelsen - uge 5

Nyt fra bestyrelsen – uge 5

Kære medlemmer

Så er 2020 kommet i gang. Vådt og tungt, vi trænger til noget tør og klar luft.
Velas er kommet til verden – vores fælles nye rådgivningsselskab – der skal bringe fynsk landbrug godt videre ind i 20’erne med fokus på bundlinje, digitalisering og bæredygtighed. Det er gået stærkt, fra det blev besluttet, til hvor vi er nu. Nogen vil også have oplevet, at det er gået for stærkt, hvor man har oplevet fakturabøvl og andet i omstillingen. Alt i alt er vi glade for, hvor vi er nu, og det virker til, at de sidste ting med navneskift på medier, tilpasning af systemer o.lign. kommer på plads de kommende uger. Tak for jeres gode modtagelse af navn og omstillingen, vi kan i fællesskab skabe noget meget effektfuld rådgivning.

Regulering

Regeringen har ikke gjort det nemt for landbruget at synes godt om dem fra starten. Det er faktisk ikke i orden, at vi får ændrede reguleringer på så løst grundlag, som de gør nu. Alt går imod forskerne og regerings valg af at følge deres modeller. Regnefejl på 3.000 ts – svarende til 6.000 minivådområder eller 300.000 ha efterafgrøde ignoreres!

I år 1900 var alt godt, der var ålegræs på 4 meters dybde – det er målsætningen for vores indsatser i vandplanerne, derfor vi skal ned omkring de famøse 44.000 ts i udledning. MEN HOV nu viser ny forskning, at udledningen i år 1900 var væsentligt – VÆSENTLIGT – mere N end forventet…. Så kravet om de 44.000 ts er ikke rigtigt. Hvad er indstillingen så? Nej det kan ikke passe, så må vi finde et vandløb i en gammel uberørt skov og bruge det som reference. Det er useriøst og virkelighedsfornægtelse, og burde føre til at man fik frataget enhver indflydelse på fremtidens forskning.

Vi har en stor og vigtig opgave i at få politikerne til at forstå, at de ikke tager beslutninger på retvisende og korrekte grundlag, hvorfor de – når oplyst derom på forhånd – står med et kæmpemæssigt ansvar, som vi skal gøre alt for at holde dem op på.

Kartoffelmelsfabrik

Der har været afholdt møde i ejerkredsen omkring opstarten af en fabrik. Der var flere væsentlige ting, der blev krydset af den aften. Hestebønner er ude af projektet, fordi der ikke er en operationel fabrik bygget pt – vi vil ikke være forsøgsproduktion, og der ikke er god nok økonomi i marken på at dyrke hestebønner til en fabrik.
Kartofler er en god forretning, hvis vi kan samle 6-7000 ha, hvilket der nu arbejdes på. Det svarer til det areal, vi havde med sukkerroer på Fyn, da fabrikken i Assens kørte. Det bør vi kunne opnå, evt. sammen med Sjælland og Østjylland. Følg med i pressen omkring hvordan udviklingen er, kartofler står til at kunne give et væsentligt bedre DB pr. ha. Det kan alle have interesse i.

Kontingent til Centrovice

Vi er Fyns mest aktive landboforening med et stort arbejde på de lokale og nationale linjer. Det er vi i bestyrelsen glade for, og vi vil opretholde og udbygge i den kommende tid.

Men med den opdeling af rådgivning i velas og landboforening i Centrovice har vi fået synliggjort en stærk økonomi baseret på en solid egenkapital og et stærkt 2019. På den baggrund har bestyrelsen besluttet at sænke vores foreningskontingent til Centrovice i 2020 med 856.000 kr.

Kontingent til L&F holder vi i år uændret, fra 2021 vil Centrovice-medlemmer komme over på den nye kontingentmodel med grundgebyr, samt betaling efter hektar og husdyrsproduktion. Vi har i denne omstillingstid med edb-programmer valgt at holde fast ved den eksisterende model for at komme sikkert igennem.
Så vores foreningskontingent til medlemmerne af Centrovice falder fra 2.373.000 kr. i 2019 til 1.517.000 kr. For det vil medlemmerne forhåbentligt opleve den samme eller mere politiske indsats for landbruget.
Foråret er måske lige om hjørnet, lad os håbe vi snart får farbare marker og godt vejr, så vi kan lave et godt stykke arbejde i marken det kommende forår.
Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Torben Povlsen, formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve