Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Nyt fra L&F  →  Vækstplan for fødevarer peger i den rigtige retning

Vækstplan for fødevarer peger i den rigtige retning

Regeringens vækstplan for fødevarer indeholder mange initiativer, som i fremtiden kan bringe fødevareerhvervet på vækstkurs. L&F ser frem til de konkrete initiativer, som kan forbedre erhvervets rammevilkår og øge råvareproduktionen.

Gode tiltag og gode intentioner. Sådan betegner Landbrug & Fødevarer den vækstplan for fødevareområdet, som regeringen har indgået en politisk aftale med V, K, DF og LA om.

Blandt de væsentligste punkter er en ambition om at øge råvaregrundlaget, hurtigere sagsbehandlingstider på husdyrgodkendelser, en halvering af randzone-arealet og krav om færre efterafgrøder. Fødevarevirksomhederne kan med planen bl.a. se frem til hurtigere og mere rummelige miljøgodkendelser.

– Der er mange initiativer, som er positive for landmændene og fødevarevirksomhederne, og dem vil vi gerne kvittere for. Samlet bevæger planen fødevaresektoren i den rigtige retning, siger Martin Merrild, formand for erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer.

Han ser særligt frem til, at ambitionerne om at øge råvaregrundlaget bliver omsat til handling.

– Nøglen til vækst i fødevaresektoren er, at der kan produceres mere mælk, flere svin og mere korn. Derfor er det springende punkt, at vi hurtigst muligt får sat omsat de gode intentioner til en køreplan for, hvordan vi helt konkret får øget produktionen, og hvordan vi kan indrette en intelligent, målrettet miljøregulering, som muliggør en øget produktion. Det er her der ligger en egentlig vækst- og jobskabelse, siger formand Martin Merrild fra Landbrug & Fødevarer.

Martin Merrild glæder sig over, at randzonerne halveres fra 50.000 hektar til 25.000 hektar, og at kravet til efterafgrøder går fra 140.000 hektar til 60.000 hektar. På begge områder havde Landbrug & Fødevarer gerne set, at man helt havde fjernet kravene.

– Landbrug & Fødevarer har hele tiden været imod en generel udlægning, fordi det er en milliard-dyr indsats, der langt de fleste steder ikke har en positiv miljøeffekt. Tilmed har der været kaos om hvor randzonerne skulle udlægges og både landmænd og kommuner har været på bar bund. Det er positivt, at vi nu kan se frem til at få ryddet en del af problemet af bordet, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi vil arbejde videre for, at der ikke bliver et generelt krav om randzoner, siger Martin Merrild.

Han hæfter sig også ved, at planen indeholder en ambition om at nedbringe virksomhedernes sagsbehandlingstider på miljøgodkendelser og samtidig gøre godkendelserne mere rummelige. Ligeledes skal husdyrbrugenes miljøgodkendelser køres hurtigere igennem systemet.

– Det vil være meget værd, at vi kan få kortet sagsbehandlingstiden ned. Det er ikke særlig vækstfremmende, når kommuner skal sagsbehandle i flere år, hvilket vi har set eksempler på. Et halvt års forsinket sagsbehandling kan i gennemsnit give en reduktion i beskæftigelsen på 1300 personer. Derfor kan hurtigere sagsbehandling være med til at sætte gang i udvidelser og mere produktion derude, siger Martin Merrild.

Regeringens Vækstteam for Fødevarer har tidligere peget på et potentiale i fødevareerhvervet på op mod 25.000 arbejdspladser og 30-50 mia. kr. i øget eksport i 2020, hvis de rette rammer er til stede. Landbrug & Fødevarer ser nu frem til at regeringen præsenterer den generelle vækstplan, som opfølgning på Produktivitetskommissionen, samt en konkret opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger om målrettet miljøregulering.

Se hel Vækstplan for fødevarer her.

Se ministerens pressemeddelelse her.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve