Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Nyt fra L&F  →  Vækstpakke trækker Danmark i rigtig retning

Vækstpakke trækker Danmark i rigtig retning

Regeringens vækstpakke indeholder flere tiltag, som kan være med til at sætte gang i væksten i landbrugs- og fødevaresektoren. Landbrug & Fødevarer glæder sig bl.a. over kortere sagsbehandlingstider, og bedre adgang til finansiering, men ærgrer sig over en uambitiøs sænkning af PSO-afgiften.

Mens nabolande som Tyskland og Sverige for længst er kommet sig oven på krisen, ligger Danmark stadig og roder rundt langt nede i feltet med en økonomi, der har stået i stampe alt for længe. Derfor kommer dagens vækstpakke og dens 89 initiativer som en kærkommen pakke, der kan hjælpe væksten op i gear.

– Der er gode intentioner i pakken, og vores vurdering er, at den kan være med til at udløse noget af Danmarks vækstpotentialet og skabe ny vækst i landbrugs- og fødevaresektoren, selv om den ikke bringer os på omgangshøjde med vores nabolande med et snuptag, siger adm. direktør i Landbrug & Fødevarer, Søren Gade.

Et væsentligt tiltag er målet om at nedbringe sagsbehandlingstiderne i kommunerne med en tredjedel. Det skal sætte fart på miljø-, bygge- og ikke mindst husdyrgodkendelser, hvilket Landbrug & Fødevarer har arbejdet for længe.

– For virksomheder og landmænd er det en kæmpe vækst-bremse, når sager trækker ud i flere år, og finansieringen bortfalder eller investorer mister lysten, fordi sagerne trækker i langdrag. Det er rigtig godt og tiltrængt, at regeringen nu sætter ind på den front, fordi det er en helt afgørende forudsætning for at der kan investeres, siger Søren Gade.

Blandt andet udfases EUs mælkekvoter til nytår. Mange mælkeproducenter står derfor på spring til at udbygge, og Landbrug & Fødevarer har vurderet, at danske mælkeproducenter kan producere godt en milliard kg mælk mere til i alt 6 mia. kg i 2020.

Landbrug & Fødevarer glæder sig også over, at der med pakken tages fat om at reducere omkostninger i virksomhederne og på at skabe bedre finansieringsmuligheder for små- og mellemstore virksomheder.

– Landbrugs- og fødevaresektoren har et uudnyttet vækstpotentiale, som blandt andet er blevet bremset af manglende finansieringsmuligheder. Det er oplagt, at udnytte fx Vækstfonden og få andre med om bord, så der blødes op på den stramme kreditsituation, som har været gældende i banker og realkreditinstitutter, siger Søren Gade.

I landbrugs- og fødevaresektoren betegner man det også som et skridt i den rigtige retning, at regeringen tager fat på at nedbringe PSO-afgifterne. Desværre lægges der kun op til at gnave en lille bid af afgiften, der de seneste år for erhvervslivet er vokset fra godt tre til fem mia. kr. om året, og dermed belaster konkurrenceevnen på bl.a. gartnerier, mejerier og slagterier, der er udsat for hård konkurrence.

– PSO-afgiften er en rigtig job-dræber, og den har de seneste år har været på himmelflugt. De reduktioner der er lagt op til svarer til stigningen siden december 2013, og som pakken ser ud, vil der oven i købet være mange virksomheder som ikke bliver lettet nævneværdigt i deres PSO-betaling, siger Søren Gade.

Han påpeger desuden, at PSO’en i fremtiden kommer til at stige yderligere i takt med, at der sker en massiv udbygning af de danske vindmølleparker, og at visse virksomheder allerede i dag rammes så hårdt at afgiften svarer til op mod 50.000 kr. pr. medarbejder. Hvis PSO’en blev afskaffet eller blev finansieret på en mere hensigtsmæssig måde, ville der kunne sikres 6.500 nye job.

Landbrug & Fødevarer ser frem til, at pakken nu skal forhandles, og peger på, at der på en række områder kan skabes “gratis vækst” – fx ved at fjerne overimplementering af EU-regler og ved at producere flere slagtesvin gennem en ændret miljølovgivning.

– Det er et godt udspil, men regeringen og de øvrige partier har gode muligheder for at lægge yderligere tiltag på bordet, fordi der faktisk er mange gratis initiativer, som vil kunne sætte gang i vækst- og jobskabelsen. Vi håber, at de bliver indarbejdet i det endelige forslag, siger Søren Gade.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve