Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Nyt fra L&F  →  Tiltrængt oprydning i EU-bureaukrati

Tiltrængt oprydning i EU-bureaukrati

EU-Kommissionen lægger med sit arbejdsprogram for 2015 op til en tiltrængt oprydning i EU-bureaukratiet og en forenkling af regler og lovgivning, som kan skabe vækst og job i fødevaresektoren. Landbrug & Fødevarer ser frem til oprydningen.

Mængden af bureaukrati og EU-lovforslag skal være mindre, så der kan skabes vækst og beskæftigelse i Europa. Sådan lyder overskrifterne i det arbejdsprogram for 2015, som EU-Kommissionen fremlagde i går den 16. december. Unødigt bureaukrati og EU-lovforslag, der ikke længere er relevante, eller som der ikke har kunnet skabes enighed om, skal fjernes. Samtidig skal EU-Kommissionen arbejde på at forenkle landbrugspolitikken det kommende år, og der skal igangsættes flere investeringer.

Erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer ser gode takter i Kommissionens arbejdsprogram.

– Det er afgørende, at vi i EU fokuserer alle kræfter på at skabe vækst og job. Der er brug for at køre en fintandet tættekam gennem Bruxelles-bureaukratiet og samtidig afskaffe en række EU-forslag, som er direkte hæmmende for væksten. Forslaget ligger fint i tråd med, hvad Landbrug & Fødevarer hele tiden har anbefalet, og vi vil nu holde øje med, at der også kommer handling bag de mange flotte ord, siger erhvervspolitisk direktør i Landbrug & Fødevarer, Lone Saaby.

Kommissionsformand Juncker har annonceret en investeringsplan på 315 mia. euro for Europa, der står i centrum af arbejdsprogrammet. Den tidligere danske minister og EU-kommissær Henning Christoffersen er af Kommissionen sat i spidsen for arbejdet med at rejse investorer til at finansiere projekter, der kan skabe vækst og beskæftigelse i Europa. Investeringsplanen er også sat på dagsordenen for stats- og regeringscheferne på EU-topmødet i morgen.

– Vi har også opfordret den danske regering og Kommissionen til, at investeringsplanen kommer til at omfatte investeringer i landbruget og fødevareindustrien. Her er et væsentligt potentiale for produktion og beskæftigelse, der bør udnyttes til at skabe vækst i Danmark. Det er ikke mindst vigtigt nu, hvor landbruget er presset af den internationale markedssituation og den russiske handelsboykot, siger Lone Saaby.

Kommissionen har offentliggjort en såkaldt ”dødsliste” over EU-lovforslag, der skal tages af bordet. Landbrug & Fødevarer byder oprydningen velkommen.

– Jeg vil gerne rose Kommissionen for at lægge op til regelforenkling og afbureaukratisering. Det er der særligt brug for på landbrugs- og fødevareområdet. F.eks. er det meget positivt, at luftpakken tages tilbage på tegnebordet, så der kan sikres en fair byrdefordeling i de krav, der kommer fra EU’s side, siger Lone Saabye.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve