Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Nyt fra L&F  →  L&F: Tilskud til ny miljøteknologi og stalde i 2018

L&F: Tilskud til ny miljøteknologi og stalde i 2018

I 2018 kan der søges om tilskud for i alt 240 mio. kr. til modernisering af kvægstalde, etablering af løsdrift i farestalde samt tilskud til miljøteknologi til gartneri, planteavl samt æg og fjerkræsektoren. Landbrugsstyrelsen planlægger at afholde 3 ansøgningsrunder i år.

I 2018 kan der gennem Landbrugsstyrelsen søges om tilskud for i alt 240 mio. kr. til at udvikle dansk landbrug i forhold til både konkurrencedygtighed, dyrevelfærd og forbedret miljøeffektivitet.

Der er konkret tale om tilskud til modernisering af kvægstalde, etablering af løsdrift i farestalde samt tilskud til miljøteknologi til gartneri, planteavl samt æg og fjerkræsektoren.

Tre ansøgningsrunder

Landbrugsstyrelsen har oplyst, at de planlægger at afholde 3 ansøgningsrunder i år:

15. juni – 30. august 2018: Tilskud til etablering af løsdrift i farestalde (20% eller 40% tilskud, pulje på 18 mio. kr.)
Reglerne for ordningen kan læses her: Bekendtgørelse om tilskud til etablering af løsdrift i farestalde

3. august – 2. oktober 2018: Tilskud til miljøteknologi til reduktion af energiforbrug, ammoniak, næringsstoffer og pesticider til hhv. gartnerierhvervet, fjerkræsektoren (slagtefjerkræ samt æg) og planteavl (40%, pulje på 112 mio. kr.)
Høring om ordningen kan læses her: Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i udvalgte miljøteknologier til æg-og fjerkræsektoren, gartnerisektoren og planteavlssektoren

16. august- 13. december 2018: Tilskud til modernisering af kvægstalde (20% tilskud, pulje på 110 mio. kr.)
Reglerne for ordningen kan læses her: Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde

Bekendtgørelserne om tilskud til modernisering af kvægstalde og etablering af løsdrift i farestalde, som der er henvist til ovenfor, er trådt i kraft ved årsskiftet, og vi forventer, at ansøgerettet information og vejledningsmateriale kommer på Landbrugsstyrelsens side med tilskudsguider meget snart.

Store udfordringer med sagsbehandlingstider

Ordningen om tilskud til miljøteknologi er i høring, og Landbrug & Fødevarer er i gang med at udarbejde høringssvar på ordningen.

Landbrugsstyrelsen oplyser, at de i løbet af foråret vil afholde informationsmøder om ordningerne.

Der er aktuelt store udfordringer med sagsbehandlingstiderne på igangværende tilskudssager med miljøteknologi og moderniseringsstøtte. Udmeldingen fra Landbrugsstyrelsen kort før jul, om at man kun har nået 4 pct. af afgørelserne om miljøteknologi 2016 til kvæg- og svinestalde, fik L&F-direktør Morten Høyer til tasterne. Han skrev til Landbrugsstyrelsens direktør under overskriften ”Uacceptabelt store problemer med projektstøtteordninger”. Landbrug & Fødevarer presser således fortsat på for, at Landbrugsstyrelsen leverer en hurtig og effektiv sagsbehandling i forhold til tilskudsområdet.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve