Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Nyt fra L&F  →  L&F: Søg landbrugsstøtten inden 4. april

L&F: Søg landbrugsstøtten inden 4. april

Lockouten af statslige ansatte den 10 april 2018 kommer også til at omfatte sagsbehandlerne – derfor anbefaler L&F, at du søger støtten inden den 4 april.

På den baggrund opfordrer L&F alle ansøgere om at indsende ansøgning om grundbetaling, grønne krav, tilskud til naturpleje, økologi, målrettede efterafgrøder, etablering af minivådområder m.m. inden den 4. april 2018.

Der er varslet strejke for alle akademikere og IT-medarbejdere i hele Landbrugsstyrelsen samt sagsbehandlere i Tønder fra den 4. april 2018. Finansministeriet har også varslet lockout af styrelsens medarbejdere fra den 10. april. Det forventes at omfatte langt de fleste af styrelsens medarbejdere. Ganske få medarbejdere, der beskæftiger sig med import- og eksport af planter og frugt og grønt er undtaget fra lockout.

Landbrug & Fødevarer vil løbende holde tæt kontakt til Miljø- og Fødevareministeriet for at minimere de negative konsekvenser, hvis det kommer til en konflikt ved overenskomstforhandlingerne.

Du kan læse mere i Landbrugsstyrelsens pressemeddelelse her.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve