Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Nyt fra L&F  →  Ruslands-krise og lave priser koster for landmændene

Ruslands-krise og lave priser koster for landmændene

Stop for eksport af fødevarer til Rusland og faldende priser på verdensmarkedet koster dyrt for danske landmænd. Særligt svine- og mælkeproducenter bliver ramt.

Efter to år med stabil indtjening for landets landmand er billedet ved at vende. Det vurderer Videncentret for Landbrug og Landbrug & Fødevarer i en ny indkomstprognose.

Specielt for producenterne af svin falder indtjeningen i de kommende år, men også mælkeproducenterne må imødese dårligere driftsresultater.

– Situationen er særligt alvorlig for svineproducenterne, som vi forventer ender på et nega-tivt driftsresultat før aflønning af ejerens arbejdsindsats og egenkapital på 585.000 kroner i 2015. Først i løbet af 2016 forventer vi, at udsigterne forbedres, siger Klaus Kaiser, er-hvervsøkonomisk chef i Videncentret for Landbrug.

Stor spredning

Han understreger, at de dårlige gennemsnitstal dækker over en stor spredning, og at den bedste tredjedel af svineproducenterne er i stand til at opnå et driftsresultat på ca. 300.000 kr. før ejeraflønning på trods af de dramatiske prisfald.

For mælkeproducenterne gælder, at de må imødese en større indtægtsnedgang i 2015. Her er der udsigt til et svagt negativt driftsresultat før ejeraflønning.

Det gennemsnitlige driftsresultat for en heltidsbedrift forventes at blive på ca. 200.000 kr. i 2014 og et nulresultat i 2015 før ejeraflønning. Det gælder dog også generelt, at der er stor spredning i indkomsten. Således er der udsigt til, at den bedste tredjedel at alle heltidsbrug opnår en indkomst på ca. 950.000 kr. i 2014 og 700.000 kr. i 2015 til aflønning af ejerens arbejdsindsats og egenkapital.

– For alle produktionsgrene gælder, at der er en større gruppe landmænd, der kontinuerligt er i stand til at tjene penge til konsolidering og investeringer. De vil også kunne stå imod denne nedtur, siger Klaus Kaiser.

– Årsagen til nedgangen i landmændenes indkomst skal primært findes i to faktorer. Rus-lands stop for import af fødevarer fra EU koster meget dyrt for svinebranchen. Samtidig ser vi en stor produktion af fødevarer på verdensmarkedet og som følge deraf faldende priser. Det er faktorer, som ikke kun rammer Danmark, men en lang række lande, siger Klaus Kaiser.

Gennemfør vækstinitiativer

Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, siger om prognosen:

– Det er bekymrende, men ikke overraskende tal, set i lyset af situationen med Rusland og de lave råvarepriser på globalt plan. Prognosen understreger dog samtidig, at der er et særdeles akut behov for at forbedre landbrugets rammebetingelser, så produktionsomkostningerne kan reduceres. Initiativer, der skaber reel vækst skal indfases hurtigst muligt, og må ikke blive overhalet af nye væksthæmmende initiativer på natur- og miljøområdet, siger Martin Merrild.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve