Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Nyt fra L&F  →  Randzone retssager sættes i bero

Randzone retssager sættes i bero

At de berammede randzoneretssager nu bliver sat i bero, tolker Landbrug & Fødevarer som et tegn på, at randzoneloven har været lovsjusk fra ende til anden.

“Nu erkender selv Statsadvokaten, at de love, som landets regering har vedtaget, ikke kan administreres. Det må vække bekymring hos politikerne og bør være et advarselstegn for både Miljø- og Fødevareministeriet.  Det her ligger helt i tråd med den sønderlemmende kritik af vandplanerne, som Rigsrevisionen rejste for et par måneder siden,” siger Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Landbrug & Fødevarer ser Grøn Vækst-aftalen som lovsjusk fra ende til anden. Eksempelvis trækker vandplanerne ud, fordi de er blevet dømt ude gang på gang.  Randzoneloven hviler på et alt for usikkert grundlag, og Landbrug & Fødevarer har fra starten gjort politikerne opmærksomme på de eklatante fejl og mangler, der er i både vandplaner og randzonelov.

“Når Statsadvokaten nu lægger randzonesagerne i skuffen, vil der sidde mange landmænd tilbage, der har fået krænket deres retsfølelse og tillid til det system, der har udstukket de regler, de forsøger at leve op til. Vi mener fortsat, at den eneste rigtige løsning på det her problem vil være at afskaffe randzonerne,” siger Lars Hvidtfeldt.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve