Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Nyt fra L&F  →  Positiv vækstpakke kunne blive endnu bedre

Positiv vækstpakke kunne blive endnu bedre

Gode initiativer i ny vækstpakke, men ærgerligt, at regeringen ikke vil tage imod gratis vækstforslag om flere slagtesvin, mener L&F.

Et stort dyk i de skadelige PSO-afgifter for virksomhederne på 7,9 mia. kr. frem til 2020 og afskaffelse af den såkaldte brændeafgift er yderst positive elementer i den vækstpakke, som regeringen og Venstre er blevet enige om her til aften, mener erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer.

– Vi har kæmpet for at få sænket de dybt skadelige PSO-afgifter. Her har politikerne heldigvis lyttet. Det har afgørende betydning for bl.a. vores gartnerier, hvor afgiften har nået helt groteske beløb. Nu får gartnerierne – og andre virksomheder, der har store omkostninger til energi – en bedre chance for at kunne konkurrere med deres udenlandske kolleger, siger adm. direktør i Landbrug & Fødevarer, Søren Gade.

– Tilbagerulningen af den helt umulige brændeafgift er ligeledes yderst positiv. Afgiften var helt urimelig og umulig at administrere. L&F har derfor kæmpet imod den helt fra begyndelsen, siger Søren Gade.

Men vækstpakken kunne have fået endnu større værdi for Danmark, hvis regeringen havde haft modet til at udvide den danske svineproduktion til gavn for vækst og arbejdspladser, sådan som Venstre og slagteriarbejdernes organisation, NNF, sammen har foreslået, mener Landbrug & Fødevarer.

– Jeg synes, at det er brandærgerligt, at der ikke var mod til at tage imod det gratis forslag om at udvide den danske svineproduktion ved at ligestille vilkårene for de danske svineproducenter med deres kolleger i resten af EU. Det kunne give minimum 1 mio. flere slagtesvin og 2300 arbejdspladser ifølge AE Rådets beregninger. De danske slagterier står med knivene parat, og de danske svineproducenter er også parate til at skabe endnu mere vækst og arbejdspladser i vores fødevaresektor, siger adm. direktør i Landbrug & Fødevarer, Søren Gade.

Regeringen og Venstre har her til aften kun aftalt en skitse til en egentlig vækstpakke. Landbrug & Fødevarer opfordrer til, at der i processen frem til den endelige Vækstpakke gives garantier for, at tusindvis af landmænd og banker i yderområder ikke rammes af utilsigtede stramninger i forslaget til en ny virksomhedsskatteloven.

– Man har bevæget sig i den rigtige retning, men har langt fra fundet nogle løsninger, der kan løse de problemer, som stramningen af loven vil betyde for tusindvis af landmænd og banker i vores yderområder. Der er både problemer med overgangsperioden og bagatelgrænsen. Det er helt utilstrækkeligt, siger Søren Gade

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve