Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Nyt fra L&F  →  Ny rapport: Halvdelen af landbrugsjorden forsvinder

Ny rapport: Halvdelen af landbrugsjorden forsvinder

Det vil have enorme konsekvenser for landbruget og den danske fødevareklynge, hvis målene i de såkaldte vandområdeplaner skal nås frem mod 2027.

Institut for Fødevare- og ressourceøkonomi ved Københavns Universitet (IFRO) har netop offentliggjort en rapport, der belyser omkostningerne ved implementering af vandrammedirektivet i oplandet til Norsminde Fjord. Analysen viser, at indsatsen for at reducere kvælstofudledningen frem til 2021 – det, der ligger i aftalen om Fødevare- og landbrugspakken – vil være en meget vanskelig, men ikke helt urealistisk opgave at gennemføre.

Kræver udtagning af 48 pct. af dyrkningsarealerne

Forskernes konklusion vedrørende de samlede indsatskrav er til gengæld, at det vil være helt umuligt at nå målet med kollektive virkemidler og virkemidler på dyrkningsfladen. Fuld målopfyldelse i 2027 vil kræve, at der tillige sker en udtagning af 48 pct. af dyrkningsarealerne. Da det ikke vil være muligt i praksis at gennemføre indsatsen helt optimalt, vil de samlede konsekvenser blive endnu større, skriver forfatterne i rapporten.

IFRO-analysen fortæller endda ikke den fulde historie, da den alene forholder sig til de driftsøkonomiske tab, som isoleret set løber op i ca. 3.000 kroner/ha/år. De samlede konsekvenser bliver langt mere omfattende, da også jordværdi, arbejdspladser og eksport forsvinder. Det er vigtigt at holde for øje, at Norsminde-tallene kan ikke bare opskaleres, da der er stor forskel på indsatskravene rundt omkring i de enkelte oplande. Men der er ingen tvivl om, at mange andre steder også vil blive hårdt ramt.

Miljømålene skal gentænkes

De meget voldsomme konsekvenser ved de eksisterende indsatskrav er desværre ikke overraskende eller nogen egentlig nyhed. Ved adskillige lejligheder har Landbrug & Fødevarer – understøttet af beregninger fra SEGES – påpeget, at indsatskravene samlet set er helt urealistiske. Med offentliggørelsen af rapporten fra IFRO bør det en gang for alle stå klart for enhver, at miljømålene skal gentænkes.

Vi forventer derfor, at der fra politisk side sker en hurtig og klar stillingtagen til, hvordan miljømålene skal sættes, så der kommer realisme ind i ligningen. I lang tid har man forsøgt at lægge låg på kritikken og ønsket om samlede konsekvensberegninger. Med rapporten fra Københavns Universitet er ånden ude af flasken, og der skal gøres op med usikkerheden én gang for alle.

Landbrug & Fødevarer bakker op om Fødevare- og landbrugspakken, og vi er optaget af, at der etableres kollektive virkemidler i minimum det forventede omfang. Men det må stå klart – ikke mindst blandt de ansvarlige politikere – at næste vandområdeplan, gældende fra 2021 og frem, ikke indeholder yderligere krav til landbruget.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve