Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Nyt fra L&F  →  Ny alpelov tager ikke hensyn til sund fornuft

Ny alpelov tager ikke hensyn til sund fornuft

Fødevareministeren har med et ændringsforslag pyntet på alpereglen, men kravene er stadig skudt over målet. Trods de ændrede regler kan mange landmænd fortsat ikke dyrke deres jord optimalt, mener L&F.

Fødevareministeren har i dag ændret på de såkaldte jorderosionsregler, så de fremover rammer færre landmænd og giver lempeligere regler. Landbrug & Fødevarer anerkender, at det nye forslag er et skridt i den rigtige retning, der dog samtidig påpeger, at alpereglen stadig stiller danske landmænd dårligere end landmænd i Tyskland og andre steder, hvor udfordringerne med jorderosion er væsentligt større.

– Det er påfaldende, at vi skal opfinde regler, der skal løse et problem, som ikke eksisterer. Der er ikke nogen, som har større interesse i at passe godt på jorden end landmanden, der jo skal leve af den, så vi mener stadig, at der er et stykke vej inden vi er i mål, siger viceformand Lars Hvidtfeldt, Landbrug & Fødevarer.

Han mener, at det vil hjælpe mange landmænd, at minimumsarealet i det ændrede forslag er udvidet fra 2000 til 5000 m2, og at man derved kan få luget ud i de små klatter rundt omkring på landkortet. Men han hæfter sig også ved, at jorderosion slet ikke er et problem i Danmark, som det er i resten af EU.

– Vi har ikke Alper, Pyrenæer eller noget der minder om bjerge. Så vi har med overimplementering at gøre, hvor myndighederne har skruet alt for meget op i forhold til den virkelighed og de forhold, vi har i Danmark, siger Lars Hvidtfeldt, der også mener at man i Danmark burde kunne pløje frem til 1. december, som man må i fx Tyskland.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve