Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Nyt fra L&F  →  Naturfond hilses velkommen af Landbrug & Fødevarer

Naturfond hilses velkommen af Landbrug & Fødevarer

Den Danske Naturfond er en velkommen hjælp til opretholdelse og pleje af naturen. Landbrug & Fødevarer ser frem til at bidrage til fondens arbejde.

Landbrug & Fødevarer hilser Den Danske Naturfond velkommen, som regeringen i dag har sendt i høring som lovforslag.

Fondens statskapital er 875 mio. kr. og konsekvenserne af Den Danske Naturfond vil blandt andet være bedre forhold for agerhøns, sommerfugle, frøer og alle de andre dyr, der myldrer omkring i naturen.

– Naturfonden er en unik mulighed for at forbedre den danske natur, og det hilser vi naturligvis velkommen. For Landbrug & Fødevarer er det afgørende, at fonden i sine aktiviteter sikrer en målretning af naturindsatsen, så den ikke kun opkøber arealer for at skabe ny natur, men også fokuserer på at forbedre og opretholde eksisterende naturarealer, siger Lone Andersen, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Den Danske Naturfond etableres som en privat erhvervsdrivende fond. Bag fonden står regeringen, Villum Fonden og Aage V. Jensens Naturfond. Fonden er et vigtigt skridt i den rigtige retning for vækst i landbruget samtidig med, at der kan gøres en indsats for naturen.

– Med naturfonden bringes der økonomiske ressourcer til veje, som kan betale for nogle af de ydelser, markedet ikke vil betale for. I Landbrug & Fødevarer finder vi det positivt, at der er fundet en konstruktion, som gør Den Danske Naturfond politisk uafhængig samtidig med, at den underlægges grundlæggende forvaltningsretslige principper, forklarer Lone Andersen.

Regeringen forventer at få lovgrundlaget på plads inden årets udgang, så der kan udpeges en bestyrelse inden årsskiftet. Et kommende sekretariat skal finansieres af staten med 49 mio. kr. over de næste fire år.
I forbindelse med fondens etablering, skal der nedsættes et rådgivende udvalg med deltagelse af blandt andet jordbrugets organisationer, de grønne organisationer og universiteterne.

– Det synes vi er positivt, og Landbrug & Fødevarer ser frem til at bidrage konstruktivt til drøftelserne i sådan et udvalg, siger Lone Andersen.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve