Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Nyt fra L&F  →  Miljøminister møder politisk modvind med ny naturplan

Miljøminister møder politisk modvind med ny naturplan

Kirsten Brosbøl får ikke bred politisk opbakning til sit forslag om at forbyde at sprøjte og gødske på de såkaldte paragraf 3 naturområder. Miljøministeren møder også kritik fra Landbrug & Fødevarer, der mener, at forslaget vil skabe misvækst i landbrugserhvervet.

Regeringens lovforslag til Naturplan Danmark skal fortsat ikke regne med bifald fra landbrugets støtter. Det blev understreget på et åbent samråd i Folketingets Miljøudvalg i går, hvor henholdsvis Venstre og Liberal Alliance blandt andet havde bedt miljøminister Kirsten Brosbøl (S) om at svare på sammenhængen mellem initiativerne i Vækstplan for Fødevarer og det forbud mod sprøjtning og gødskning på beskyttede naturområder, de såkaldte §3-arealer, som er en del af Naturplan Danmark. Lovforslaget skal 2. og 3. behandles i Folketinget i uge 8.

Med Vækstplan for Fødevarer, som blev præsenteret i april sidste år, blev randzonearealet halveret fra 50.000 til 25.000 ha, men med Naturplan Danmark, som blev præsenteret i november sidste år, vil landbruget blive ramt af forbud mod at sprøjte og gødske arealer på omkring 45.000 ha., hvilket næsten svarer til størrelsen på Falster.

”Regeringens forslag strider mod alle de flotte skåltaler om vækst og beskæftigelse, som man har hørt de seneste år, og ministeren bagatelliserede de økonomiske konsekvenser i forslaget om forbud mod sprøjtning og gødskning af §3 arealer. Det er helt urimeligt, at man trækker tæppet væk under mange landmænd og blot henviser til, at man jo bare kan få erstatning ved en ansøgning eller efterfølgende langvarig proces ved domstolene”, siger områdedirektør Niels Peter Nørring fra Landbrug & Fødevarer, der lyttede med ved det åbne samråd.

Med på tilhørerpladserne var også landmand Palle Dahlmann, som havde taget turen fra Skærbæk for at lytte med. Han var i sidste uge til foretræde i Folketingets Miljøudvalg for at forklare om, hvad lovforslaget betyder for hans bedrift i marsken og var vendt retur for at hører mere om den politiske vurdering af sagen, der kan ende med at koste ham dyrt.

”Det kan nemt komme til at koste mig mellem 2-3 millioner kroner alene på grund af værditabet på min jord. Det er et kæmpe tab for mig, som jeg skal kæmpe mig igennem”, udtaler Palle Dahlmann.

Den del af §3-naturen, det her handler om, er arealer, der ofte udnyttes til produktion af foder, blandt andet til kvæg. Køerne æder hø og græs, der bliver produceret på netop disse arealer, som er blevet drevet landbrugsmæssigt gennem generationer, samtidig med, at de betegnes som beskyttede arealer. Samlet set skønner Landbrug & Fødevarer, at det gennemsnitlige værditab som konsekvens af forbuddet vil ligge på omkring 40.000 kr. pr. hektar, eller 1,8 mia. kr. samlet set.

Landbrug & Fødevarer anbefaler, der snarest muligt sættes ind med målrettet miljøregulering, som er en vigtig del af Vækstplan for Fødevarer.

Klik på linket her og se videoklip

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve