Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Nyt fra L&F  →  Mere fair og gennemskuelig kontrol af landmænd og fødevarevirksomheder

Mere fair og gennemskuelig kontrol af landmænd og fødevarevirksomheder

Miljø- og fødevareministeren har netop offentliggjort en ny fælles strategi for kontrol i ministeriets styrelser. Fremover skal kontrol være baseret på ansvar og tillid og støtte virksomhedernes udvikling og vækst. Landbrug & Fødevarer glæder sig over en kontrol med mere fokus på vejledning.

Kontrol på miljø-, landbrugs- og fødevareområdet er nødvendig, men skal ikke fylde mere end højst nødvendigt, og den skal være baseret på dialog, ansvar og tillid. Det mener miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, der netop har offentliggjort en overordnet strategi for den kontrol, som Miljø- og Fødevareministeriet udfører.

Strategien fastslår, at kontrol skal være ensartet og tage udgangspunkt i vejledning. Det glæder Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.

– For os er det helt centralt, at kontrollen er baseret på vejledning og korrektion fremfor fejlfinding og sanktion, og vi kan med tilfredshed konstatere, at kontrolstrategien fastslår, at kontrollen netop skal tage udgangspunkt i vejledning, siger han.

De 10 indsatsområder i kontrolstrategien afspejler i høj grad de rammer for en dialogsøgende, fair og gennemskuelig kontrol, som Landbrug & Fødevarer løbende har presset på for. Landbrug & Fødevarer, konsulenter, landmænd og virksomheder har da også været med til at give indspil til strategiarbejdet

– For landmændene er det ofte et spørgsmål om, at det i en travl hverdag er svært at have overblik over de rigtigt mange regler, der er, og landmændene derfor fra tid til anden uforvarende kommer til at begå nogle mindre overtrædelser. Det kommer den nye strategi med fokus på vejledning i møde – og det er vi meget tilfredse med, fastslår Martin Merrild og fortsætter:

– Vi vil selvfølgelig følge implementeringen af den nye kontrolstrategi tæt og forventer, at vi med den kan løfte niveauet de steder, hvor det halter, siger Martin Merrild.
Kontrolstrategiarbejdet blev igangsat i oktober 2016, som en udløber af fødevare- og landbrugspakken. Kontrolstrategien skal sætte rammerne for kontrollen på fødevare- og landbrugsområdet i fremtiden.

Den nye strategi skal favne alle kontrolområder i MFVM, det vil sige al kontrol udført af Fødevarestyrelsen, Landbrugsstyrelsen samt Miljøstyrelsen. De enkelte styrelser får fra offentliggørelsen og frem til december 2017 til opgave at udarbejde individuelle handleplaner for implementering af strategien.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve