Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Nyt fra L&F  →  Målrettede frivillige/obligatoriske efterafgrøder på vej

Målrettede frivillige/obligatoriske efterafgrøder på vej

Miljø- og fødevareministeriet ventes om meget kort tid at fremlægge model for udrulning af de efterafgrøder, som i følge Fødevare- og landbrugspakken i 2017 og 2018 skal sikre, at de fulde normer og øvrige lempelser i Fødevarepakken ikke har negative miljøeffekter på den korte bane.

EU-kommissionen har som bekendt med en såkaldt pilotskrivelse stillet spørgsmålstegn ved, om Fødevarepakken er forenelig med Danmarks EU-forpligtigelser særligt i forhold til nitrat- og vandrammedirektivet.

Regeringen har gennem de seneste måneder haft en kritisk dialog med Kommissionen med henblik på at få godkendt Fødevarepakken, hvilket også vil bane vejen for en fornyelse af kvægundtagelsen.

Som konsekvens af denne dialog ventes det, at regeringen må lave justeringer, som kan imødekomme Kommissionens kritik.

På delegeretmødet i Herning løftede Miljø- og fødevareministeren således sløret for, at den planlagte frivillige efterafgrødeordning vil blive fulgt op af en obligatorisk regulering i de områder, hvor miljømålet ikke nås gennem den frivillige ordning.

Samtidigt sendte Naturerhvervsstyrelsen et forslag til ændring af gødskningsloven i høring, der skal give hjemmel til at lave kvotetræk for bedrifter, der byder ind på de kommende frivillige efterafgrøder, og hvor efterafgrøderne alligevel ikke etableres.

Lovforslaget giver også et delvist kig ind i den kommende ordning, hvor det blandt andet fremgår, at de frivillige efterafgrøder vil blive udbudt i tre faser, først i de områder hvor der er behov i forhold til grundvand og dernæst i to runder i de områder, hvor målet er reduktioner i udledning til kystvande.

Viceformand Lars Hvidtfeldt har I landbrugsavisen kommenteret på det, der nu er offentliggjort.

Landbrug og Fødevarers position er denne:

•Vi bakker stærkt op om fødevarepakken og vil derfor gøre, hvad vi kan for at hjælpe regeringen med, at de frivillige efterafgrøder bliver udlagt som ønsket i 2017 og 2018.

•Det er meget ærgerligt, at den frivillige ordning skal følges af trusler om kvotetræk og obligatorisk regulering uden kompensation.

•Det er også meget ærgerligt, at modellen tegner til at blive meget kompliceret for landmanden.

•Vi er generelt uforstående overfor, at de nye gødskningsregler skulle medføre behov for så mange efterafgrøder, som der lægges op til i loven (140.000 ha i 2017). Blandt andet tror vi ikke, at forskerne tager højde for, at det langt fra er alle landmænd, der bruger hele deres kvote, som L og F netop har dokumenteret.

•Vi anerkender dog at Miljø- og Fødevareministeriet er blevet tvunget til denne meget bøvlede og byrdefulde model for at undgå en retlig tvist med EU-kommissionen, der kunne få langt mere alvorlige konsekvenser for hele fødevarepakken og landbruget.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve