Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Nyt fra L&F  →  L&F-sejr i sag om ulovligt træk i landbrugsstøtte

L&F-sejr i sag om ulovligt træk i landbrugsstøtte

Det er ulovligt at trække i støtten til landmænd, som ikke overholder en regel om 2 meter bræmmer langs vandløb og søer. Erstatning på betydeligt millionbeløb på vej til danske bønder

NaturErhvervstyrelsen må opgive at trække de landmænd i EU-støtte, som har overtrådt reglen om 2 meter bræmmer. Trækket er nemlig ulovligt, erkender styrelsen, efter at Landbrug & Fødevarer i flere omgange har gjort opmærksom på, at det juridiske grundlag er uholdbart.

Muligheden for at trække i landbrugsstøtten er et sanktionssystem, der ligger ud over den nationale lovgivning, men i forhold til kravet om 2 meter-bræmmer har trækket i landbrugsstøtten siden 2005 ikke være funderet på et juridisk korrekt grundlag – og har derfor været ulovligt.

– Det her er en stor sejr for Landbrug & Fødevarer, som vil komme omkring 1100 landmænd til gode her og nu, siger Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.

De involverede landmænd, som ofte i begrænset omfang har overtrådt reglen om 2 meter bræmmer, er typisk blevet trukket 3 pct. i landbrugsstøtte. Præcis hvor stort et millionbeløb, der skal tilbagebetales, har myndighederne endnu ikke fuldt overblik over, men de skønner, at det samlet set drejer sig om godt 11 mio. kr.

Både Fødevare- og Miljøministeriet har været involveret i miseren, men myndighederne har ikke haft hjemmel til at trække i landbrugsstøtten. Miljøministeriet har brugt vandløbsloven som grundlag for 2 meter bræmme-reglen, men vandløbsloven kan juridisk set ikke være en implementering af nitratdirektivet og kan på den måde ikke danne grundlag for et krav om krydsoverensstemmelses- eller såkaldt KO-træk.

Landbrug & Fødevarer foretog i efteråret en dybdegående analyse af KO-kravene inden for miljø- og dyrevelfærd i forbindelse med en grundig undersøgelse af de overimplementeringskrav, landmændene udsættes for. Det gjorde organisationen NaturerhvervStyrelsen opmærksom på, og påpegede i samme omgang flere andre eksempler på problematiske KO-krav, blandt andet når det handler om gyllebarrierer og gyllealarmer.

– Vi har bidt os fast og bliver ved med at bringe vores argumenter frem. Derfor venter vi også spændt på resultatet af det vækst- og nabotjek, som NaturErhvervstyrelsen forventes snart at offentliggøre, siger Martin Merrild.

Landbrug & Fødevarer har været med til at presse på for at få sat initiativet i gang, som skal sammenligne de danske KO-regler med dem, der gælder i andre EU-lande. Med nabotjek får vi større klarhed over de områder, der potentielt udstiller dansk enegang med svækkede konkurrencevilkår for danske landmænd til følge.

Kravet om to meter bræmmer har fået mindre betydning, siden der blev indført krav om randzoner, fordi randzoner i de fleste tilfælde ligger uden på 2 meter bræmmerne, men sagerne om 2 meter bræmmer har i flere år forud for kravet om randzoner ligget på listen over de hyppigste årsager til KO-støttetræk.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve