Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Nyt fra L&F  →  L&F: Ny analyse fra L&F kan hjælpe med at sætte de rigtige miljømål

L&F: Ny analyse fra L&F kan hjælpe med at sætte de rigtige miljømål

En ny analyse af vandløb og deres naturpotentiale blev mandag præsenteret ved Søllested på Lolland. Analysen understreger, at det er nødvendigt at kende tilstanden for alle de biologiske kvalitetselementer for at kunne forudsige det reelle indsatsbehov – og dermed fastslå konsekvenserne for afvandingen.

 

Mandag den 1. oktober blev en analyse af sammenhængen mellem vandløbenes modificeringsgrad, den nødvendige indsats for at leve op til alle miljømål og de mulige konsekvenser for afvandingen præsenteret i maskinhuset hos landmand Svend Olsen ved Søllested på Lolland.

Foreningerne Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Gefion og Sønderjysk Landboforening har, sammen med Landbrug & Fødevarer, bedt rådgivningsfirmaet EnviDan A/S om at gennemføre analysen. Baggrunden er, at den eksisterende udpegning af vandløb er foregået på grundlag af forsimplede kriterier, hvor man alene har set på sandsynligheden for at sikre god tilstand for én miljøparameter – smådyrene – selv om vandrammedirektivet kræver god tilstand for i alt fire forskellige biologiske kvalitetselementer, herunder fisk og planter.Den forsimplede tilgang betyder, at der er stor risiko for at undervurdere, hvor meget der i virkeligheden skal til af indsatser for at opnå samlet god økologisk tilstand. Analysen viser da også, at der er en klar sammenhæng mellem hvor modificeret vandløbet er, det nødvendige indsatsbehov og de mulige konsekvenser for afvandingen – som er landbrugets store bekymring i forbindelse med vandløb i vandplanerne.Analysen understreger derved, at de kriterier, som blev stillet til rådighed for kommuner og vandråd i 2017, langt fra var tilstrækkelige til at sikre en komplet opdatering af vandløbsudpegningerne. Den nye viden bør indgå i det fremadrettede arbejde med at få gennemgået alle vandløbene én gang til frem mod næste generation af vandplaner i 2021. Sker det ikke, risikerer Danmark at melde for mange vandløb ind til EU – og kalde for mange vandløb naturlige, selv om de er stærkt modificerede. Derved forpligter vi os til at gennemføre store indsatser – indsatser som dels kan være nytteløse i forhold til at nå miljømålene, dels kan få meget alvorlige konsekvenser for muligheden for at afvande markerne.Rapporten kan findes her.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve