Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Nyt fra L&F  →  L&F: Meget tæt afstemning om MFO-sprøjteforbud

L&F: Meget tæt afstemning om MFO-sprøjteforbud

Sprøjteforbuddet på visse MFO-arealer er i dag blevet vedtaget i Europa-Parlamentet med et meget lille flertal. Resultatet af afstemningen får direkte konsekvenser for danske landmænd.

I Bruxelles og i landbrugsorganisationer rundt om i Europa har man ventet i spænding forud for afstemningen i Europa-Parlamentets, og med god grund, da afstemningsresultatet kom til at ligge meget tæt.

Resultatet vil få ganske store konsekvenser for både danske og europæiske landmænd, da der indføres et sprøjteforbud på brak, efterafgrøder, græsudlæg og kvælstoffikserende afgrøder, der anvendes til MFO. Det er ikke muligt at anvende kvælstoffikserende afgrøder til MFO i Danmark.

Landbrugsstøtten vil blive forsinket

I Danmark vil det komme til at betyde, at udbetalingen af landbrugsstøtten vil blive forsinket, særligt for landmænd der anvender MFO-græsudlæg i majs. Landbrug & Fødevarer arbejder på, at effekten i den nationale implementering af forbuddet bliver mindst mulig.

I lande hvor det er muligt at anvende kvælstoffikserende afgrøder (hovedafgrøde) som MFO, kan det få alvorlige konsekvenser for omfanget af produktionen af foderproteiner.

Som følge af de alvorlige konsekvenser, har været meget stor politisk debat om forslagene. En debat som har været rejst af både Landbrug & Fødevarer og en række andre landbrugsorganisationer i Europa inklusiv den fælles europæiske organisation COPA, som Martin Merrild er formand for. Der har været iværksat en meget stor lobbyindsats imod sprøjteforbuddet. Det er derfor rigtig ærgerligt, at det ikke lykkedes at hente de sidste få stemmer.

Det kunne have været endnu værre

Efter en stor lobbyindsats fra Landbrug & Fødevarers side er det dog lykkedes at forhindre, at sprøjteforbuddet kommer til at gælde for hovedafgrøden, når der anvendes MFO-græsudlæg i en hovedafgrøde. Forbuddet vil kun komme til at gælde ca. 8 uger efter høst af hovedafgrøden.

Derudover medfører de justerede regler for MFO-arealer også nogle forenklinger, som danske landmænd vil komme til at drage nytte af. Eksempelvis bliver det muligt at anvende markbræmmer som MFO, med en omregningsfaktor på 1,5. Det bliver muligt at anvende fx. ren kløver og lucerne som MFO-græsudlæg, og der vil komme forenklede regler for indberetning af afgrøder, der kan blive til gavn for fx. planteskoler, der har mange forskellige afgrøder.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve