Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Nyt fra L&F  →  Landmændene tror på vending i 2016

Landmændene tror på vending i 2016

De danske landmænd forventer større produktion og indtjening i 2016. Den aktuelle vækstpakke kan have spillet positivt ind. Investeringerne forventes dog at forblive lave i 2016

Landmændene har positive forventninger til 2016 med hensyn til produktion og indtjening. Næsten 40 procent forventer således større produktion til næste år, og over 30 procent forventer en fremgang i indtjeningen på over 250.000 kr. Det viser den nye måling i Landmandsbarometeret, der to gange om året spørger et repræsentativt udsnit af landmændene om deres forventninger til fremtiden.

– Det er især mælkeproducenterne, der forventer en større produktion næste år, og udover den almindelige strukturudvikling skyldes det formentlig, at mælkekvoterne er fjernet, siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef på SEGES, som står bag Landmandsbarometeret.

– Også planteproducenterne forventer øget produktion i 2016, hvilket blandt andet kan skyldes udsigten til øgede gødningsnormer, og at randzonerne bliver fjernet, vurderer Klaus Kaiser.

Han understreger dog, at udgangspunktet for optimismen er en lav indtjening og et lavt investeringsniveau. Landmændene vurderer derfor også de aktuelle konjunkturer negativt. Det gælder i særdeleshed forventningerne til investeringerne, hvor næsten hver tredje landmand forventer et fald i investeringerne i år.

– Landmændenes negative vurdering af den helt aktuelle situation hænger sammen med, at mange bedrifter fik en reduceret indtjening, da Rusland indførte importforbud mod fødevarer fra EU og da Kina delvis trak sig fra mælkemarkedet på grund af store lagre. Det har medført meget lave salgspriser på landbrugsprodukter. Derudover oplever landmændene, at det er særdeles vanskeligt at få kreditinstitutterne til at finansiere investeringer, forklarer Klaus Kaiser.

Samlet set vurderer landmændene dog ifølge undersøgelsen, at vi befinder os på et lavpunkt, og at det herefter går fremad med produktion, beskæftigelse og indtjening

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve