Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Nyt fra L&F  →  Landbrug & Fødevarer klager over vandplaner igen

Landbrug & Fødevarer klager over vandplaner igen

L&F klager over 1. generationsvandplanerne igen. Der er samme markante fejl i både det faglige og retlige grundlag i planerne, eksempelvis er der fortsat en fejlagtig kategorisering af vandløbene, og der mangler konsekvensvurderinger. Der er derudover nye forvaltningsretlige fejl til i planerne, eksempelvis er der forskel i redegørelses- og plandelen, og det er egnet til at skabe stor usikkerhed.

De fejlbehæftede 1. generations vandplaner medfører store konsekvenser for erhvervet, og derfor skal juraen endnu engang prøves af Natur- og Miljøklagenævnet. Senere ventes planerne at blive indbragt for domstolene, fordi retten kan vurdere alle aspekter i planerne. Natur- og Miljøklagenævnet kan kun vurdere processuelle fejl – i loven omtalt som ”planernes tilvejebringelse”.

L&F´s klage vil tage udgangspunkt i en eller flere konkrete cases, fordi L&F ikke selv er klageberettiget. Klagen er under udarbejdelse og ventes at blive udtaget som et principielt tilfælde til gavn for alle medlemmer. Klagen skal fremsendes senest 27. november 2014 og udarbejdes af advokat Håkun Djurhuus.

Landmænd kan selv klage

Fredag eftermiddag (14. november), vil L&F up-loade en skabelon på hjemmesiden, som medlemmerne kan bruge, hvis de selv vil klage. Den såkaldte ”minimalklage” er også udarbejdet af advokat Håkun Djurhuus og skal hjælpe medlemmerne med at indsende de oplysninger, en klage skal indeholde.

Det er ikke sådan, at alle medlemmer uden videre skal klage over vandplanerne – men har man som medlem fundet fejl i den konkrete vandplan eller konstateret, at Naturstyrelsen ikke har taget højde for indsendte bemærkninger i høringen, er det muligt at gå videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Advokat Håkun Djurhuus udarbejder i forbindelse med minimalklagen også en vejledning om – hvad der kan klages over, og hvordan man gør.

Minimal stævning kommer senere

Der vil på et senere tidspunkt også blive udarbejdet en minimalstævning, idet det ventes at planerne også skal indbringes for domstolene, den skal lette et eventuelt søgsmål fra medlemmerne. Det følger L&F op på; lige nu og her, er klagesagen i fokus.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve