Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Nyt fra L&F  →  L og F: Ny rapport understreger potentialet i biomasse

L og F: Ny rapport understreger potentialet i biomasse

Landbruget kan blive central i den grønne omstilling gennem produktion af mere biomasse til energi. Det viser ny rapport fra forskere ved universiteterne i Aarhus og København. Landbrug og Fødevarer glæder sig over perspektiverne.

Med eksisterende teknologier kan vi fordoble produktionen af biomasse til energiformål fra landbruget og på samme tid nedbringe udledningen af drivhusgasser og kvælstof fra erhvervet.

Det er hovedkonklusionen i en ny rapport om grøn omstilling, ”10 millioner tons planen”, fra forskere ved universiteterne i Aarhus og København, og det er rigtigt gode nyheder for Danmark, mener Landbrug og Fødevarer.

– Det er en meget spændende rapport, som tydeligt viser de meget store muligheder, der er for at biomasse kan blive et helt centralt element i omstillingen til et samfund, hvor vi er langt mindre afhængigt af fossile brændstoffer, siger Lars Hvidtfeldt, der er viceformand i Landbrug og Fødevarer.

Den nye rapport indeholder en række konkrete bud på, hvordan Danmark i løbet af få år kan producere 10 mio. ekstra tons biomasse om året – vel at mærke uden at inddrage mere jord til landbrugsproduktion. Det kan blandt andet gøres ved at fordoble afgrødeproduktionen pr. arealenhed gennem at vælge afgrøder, som udnytter hele vækstsæsonen.

– At vælge nye afgrøder er interessant, når det sker i samspil med nye teknologier der kan omdanne biomassen til energi eller materialer. For eksempel kan vi lave en simpel udskiftning af kornsorter til nogle med højere halmudbytte, når behovet for mere halm opstår, siger Lars Hvidtfeldt, der også fremhæver miljøeffekterne ved en ændret mix af afgrøder.

– Der er potentielt positive miljøeffekter ved skifte i afgrødesammensætning med reduktion i udledning af kvælstof og forbedret udnyttelse af fosfor. Det er en af effekterne ved at vælge flerårige afgrøder som for eksempel pil og forskellige blandinger af græs til bioraffinering eller biogas.

Ifølge rapporten vil en øget biomasseproduktion gøre det muligt at etablere en stærk sektor for bioraffinering i Danmark. Det vil skabe 20.000 arbejdspladser, primært i landdistrikterne.

– Det er selvfølgeligt også særdeles positivt, at der forudses så mange nye arbejdspladser i forbindelse med omstillingen. Det kan bidrage meget til at understøtte en generelt positiv udvikling i landdistrikterne, siger Lars Hvidtfeldt.

Han understreger, at det er afgørende vigtigt, at landbruget også får kredit for de markante klimaeffekter, som erhvervet kommer til at bidrage til i den grønne omstilling.

– Det kan være et vigtigt bidrag til, at vi når EU’s 2030-klimamål og vi skal naturligvis godskrives i klimaregnskabet for den indsats vi yder i forbindelse med den grønne omstilling. Alt andet vil være skævt og urimeligt, siger Lars Hvidtfeldt.

Læs rapporten +10 MIO. TONS PLANEN fra Fødevareøkonomisk Institut, Det Natur- og Biovidenskabelige fakultet, Københavns Universitet

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve