Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Nyt fra L&F  →  L og F: Ny kontingentmodel for Primærsiden

L og F: Ny kontingentmodel for Primærsiden

Et nyt udvalg skal komme med forslag til en ny kontingentmodel, der kan sikre det økonomiske grundlag for primærsidens aktiviteter.
Primærbestyrelsen besluttede på deres møde 8. marts at nedsætte et kontingentudvalg. Udvalget skal komme med forslag til en ny kontingentmodel og arbejdet forventes afsluttet til primærbestyrelsens møde den 29. august.

En ny kontingentmodel skal understøtte arbejdet for medlemsfastholdelse og -rekruttering lokalt og på Axelborg. Modellen skal sikre det økonomiske grundlag for primærsidens aktiviteter, bygge på objektive parametre og samtidig være robust til at kunne holde en årrække. Udvalget skal derfor se på, hvordan modellen kan sammensættes, så der tages højde for forskellige medlemstyper og om vi skal rekruttere nye typer af medlemmer.

Undervejs i processen vil både landsformandskredsen og primærbestyrelsen blive inddraget i drøftelser om modellen.

Udvalget er bl.a. sammensat med fokus på en variation i længden på medlemmernes medlemskab og bedriftsstørrelse. Kontingentudvalget består af følgende:

•Martin Merrild, formand for udvalget
•Mads E. Mortensen
•Klaus Høeg
•Sven-Aage Steenholdt
•Line Revsbech
•Henrik Bertelsen
•Poul Henrik Prahl
•Sven Agergaard
•Christian Lund
•Anita Halbye

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve