Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Nyt fra L&F  →  L og F: Målrettet efterafgrødeordning skudt i gang

L og F: Målrettet efterafgrødeordning skudt i gang

I onsdags blev første runde af den målrettede efterafgrødeordning med tilskud skudt i gang. Vi ser allerede nu stor interesse mange steder, og vi har fået oplyst, at der er etableret ca. 81.000 ha!

Den frivillige tilskudsordning skal blive en succes

Selvom vi ikke er enige i de beregninger, der ligger til grund for efterafgrødeordningen, så er ordningen en del af en politisk aftale, som vi samlet set kun har grund til at være tilfredse med.

Vi har på nuværende tidspunkt en dialog med myndighederne i forhold til at få rettet op på de beregninger, der ligger til grund for efterafgrødeordningen. Vores kritikpunkter fremgår af denne artikel på Landbrugsinfo.dk ”Kvælstofpåvirkning af grundvand”, hvor vi bl.a. rejser kritik af, at man ikke benytter en eneste boringsanalyse i arbejdet.

Når det er sagt, så er det vigtigt, at vi anstrenger os for, at den frivillige tilskudsordning lykkes – på trods af bøvlet. Lykkes ordningen undgår vi tvungne og ukompenserede krav mod landbruget, som regeringen har varslet. Det er derfor i vores allesammen interesse, at ordningen lykkes.

Kort giver løbende overblik

Hvis vi skal i mål, kræver det en koordineret indsats. Vi er afhængige af, hvad vores naboer gør, og derfor har L&F bedt SEGES om at understøtte med viden om, hvorledes fremdriften er i de forskellige områder. I de kommende uger vil SEGES derfor løbende opdatere et kort i landmand.dk, hvor den enkelte landmand kan se status på efterafgrødeordningen i jeres lokale område.

Der findes både et kort med status i forhold til indsatskravet og et kort, som viser, om der stadig er midler i det tilknyttede kystopland. Kortene kan ses her.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve