Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Nyt fra L&F  →  L og F: Et ja til vækst i Danmark

L og F: Et ja til vækst i Danmark

”Et rungende ja til vækst i Danmark”. Så klart betegner en glad administrerende direktør Karen Hækkerup aftenens brede finanslovsaftale, der blandt andet udfaser den omstridte PSO-ordning.

– Vi har sagt det længe og klart, at PSO-afgiften er en af de største barrierer for vækst i produktions-Danmark. Det giver virksomhederne et massivt rygstød at få fjernet den nationale særbyrde, som afgiften jo har været, siger Karen Hækkerup.

Hun peger på, at alene fødevareklyngen i 2016 betaler knap 750 millioner kroner i PSO-afgift.

– Det vil virkelig kunne mærkes i de egne af Danmark, hvor produktionsarbejdspladser fortsat fylder en stor del af beskæftigelsen. Det er et stort skridt mod et Danmark i bedre balance, siger hun.

Ingen fare for den grønne omstilling
Landbrug & Fødevarer ser den ændrede finansiering af vedvarende energi som et vigtigt skridt i den grønne omstilling. Allerede i 2020 vil vedvarende energi ifølge Energistyrelsen udgøre 80-85 procent af elforbruget i Danmark, og det er derfor en god nyhed for klimaet, hvis elforbrugets andel af det samlede energiforbrug øges.

– Omlægningen skaber bedre vilkår for at bruge elektricitet frem for fossile brændsler, og det er en rigtig god nyhed for klima-Danmark, siger Karen Hækkerup.

På baggrund af mange tilbagemeldinger fra både landmænd og fødevarevirksomheder, forventer Landbrug og Fødevarer, at fødevareklyngen vil udnytte den lavere el-omkostning til flere investeringer i el-løsninger. Eksempler på nye forretningsmuligheder er industrielle varmepumper og øget anvendelse af gyllekøling i svinestalde.

Forståelse for billiggørelsestiltag

Landbrug og Fødevarer har været meget glade for ordningen med støtte til vedvarende energi til proces, der også er blevet meget fint evalueret. Det er en ordning, der har givet meget vedvarende energi for de anvendte offentlige midler. Derfor havde Landbrug og Fødevarer gerne set ordningen fortsat.

Landbrug og Fødevarer har dog forståelse for, at aftalepartierne har valgt at supplere PSO-aftalen med en billiggørelse af energipolitikken. Samtidigt roses den nye tilskudspulje målrettet de ikke-kvotebelagte sektorer, der kan blive et vigtigt virkemiddel i Danmarks kommende klimaindsats.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve