Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Nyt fra L&F  →  L og F: Fortsat lysere udsigter for landbruget

L og F: Fortsat lysere udsigter for landbruget

Landbrugets priser er ved at rette sig efter en længere periode med meget lave priser. Både svinepriserne og mælkepriserne er aktuelt kommet op i nærheden af et gennemsnitligt niveau. Indtjeningen følger med op og hjælpes endvidere på vej af forbedret produktivitet samt fødevare- og landbrugspakken, hvor vigtige dele slår fuldt igennem i 2017.

Det forudser en ny prognose fra SEGES. Ifølge prognosen har flere af landbrugets vigtigste priser lagt afstand til bundniveauerne i 2016 og er gået ind i en stærkere konjunkturfase, som ventes at toppe i 2017.

– Det er især mælke- og svineproducenter, som har mulighed for en ganske fornuftig indtjening i 2017, siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef på SEGES, der forklarer konjunkturvendingen med stærk efterspørgsel fra Kina og andre asiatiske lande samt et fald i landbrugsproduktionen i flere lande.

– Der er dog ekstrem stor spredning i indkomsterne, så den gennemsnitligt pæne indtjening dækker både over bedrifter med underskud og bedrifter med overskud. Derudover oplever de fleste plante-, eller minkproducent fortsat pressede priser og indtjening, siger Klaus Kaiser.

Produktiviteten stiger

De højere priser på verdensmarkedet spiller sammen med en pæn fremgang i landbrugenes produktivitet. Samtidig implementeres vigtige elementer i fødevare- og landbrugspakken fuldtud i 2017. Alle tre elementer er medvirkende til stigningen i indkomsterne.

– Selv om det går fremad for landbruget som helhed, er der fortsat mange bedrifter, der er presset på likviditeten. Samtidig er egenkapitalen presset efter flere år med lave priser. Begge dele lægger en kraftig dæmper på investeringerne og muligheden for at konsolidere bedriften. Så der er behov for en længere periode med styrket indtjening og mulighed for konsolidering, vurderer Klaus Kaiser.

Rammevilkår skal forbedres

Formand for Landbrug og Fødevarer, Martin Merrild glæder sig over de lidt bedre tider i dele af landbruget, men er samtidig alvorligt bekymret over, at der fortsat er mange bedrifter med anstrengt økonomi.

– Landmændene bidrager selv med store forbedringer af effektivitet og produktivitet, men det kræver en indsats fra alle i og omkring erhvervet, før landbruget har en mulighed for at komme helt på benene igen, siger Martin Merrild.

– Landmændene og den øvrige fødevarekæde skal arbejde for at skabe mere værdi i kæden, og regeringen skal fortsætte bestræbelserne på at skaffe lige konkurrencevilkår. Blandt andet er der behov for bedre rammevilkår til at nedbringe produktionsomkostningerne, siger Martin Merrild.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve