Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Nyt fra L&F  →  Konsekvenser af EU-ligestilling af harmoniregler for svin

Konsekvenser af EU-ligestilling af harmoniregler for svin

Flere danske slagtegrise

En EU-Ligestilling af Harmonikravet for svin vil medvirke til at øge produktionen af slagtegrise med mindst 1 mio. om året.

Det skyldes, at det bliver muligt at producere flere slagtesvin pr. hektar. Konkret vil det give potentiale for at producere op til 21 pct. flere slagtesvin på de nuværende markarealer. En landmand med 10.000 grise kan øge sin produktion med op til 2.100 grise, hvis harmonireglerne justeres til EU-niveau.

Et forsigtigt skøn fra Landbrug & Fødevarer lyder på over 1 mio. ekstra slagtesvin, selvom der ved brug af regeringens regnemetoder fra Vækstplan for Fødevarer fås et ekstra potentiale på op til 6 mio. slagtesvin. Der skal nemlig samtidig løses op for andre barrierer for at øge produktionen af slagtesvin.

Det gælder særligt finansiering, som der dels er taget initiativ til i aftalen om en Vækstplan for Fødevarer. Dels vil muligheden for at producere flere slagtegrise pr. hektar medvirke til at forbedre landmandens økonomi og øge muligheden for at opnå finansiering. Flere slagtegrise pr. hektar mark giver nemlig landmændene mulighed for at øge produktiviteten på de nuværende markarealer, da der ikke skal købes eller lejes nye markarealer til at udsprede gødningen fra de ekstra svin. Ligesom landmanden gødningen ikke skal transporteres til fjernereliggende egne.

Ingen øget smågriseeksport

En EU-ligestilling af harmonikravet for svin vil ikke øge eksporten af danske smågrise til udlandet.

Den danske produktion af smågrise er ikke berørt af den danske stramning af EU’s harmoniregler for svin. Det skyldes, at gødningsmængden fra smågrise er betydeligt mindre end gødningsmængden fra slagtesvin. Ved en EU-ligestilling af harmonikravet for slagtesvin vil der ikke ske nogen øgning af produktionen af smågrise og morgrise. Den danske produktion af smågrise er derfor ikke berørt af harmonireglerne og nyder ikke nogen fordel ved, at harmonireglerne løftes til EU-niveau.

Eksporten af smågrise vil falde

En EU-ligestilling af harmonikravet for svin vil medvirke til at omlægge den samlede svineproduktion, så flere smågrise fedes op til slagtning i Danmark.

En øgning af slagtesvineproduktionen i Danmark vil ikke medføre, at den samlede danske svineproduktion vil stige med samme antal. Det vil snarere medvirke til at omlægge den samlede svineproduktion, så flere smågrise fedes op til slagtning i Danmark.

Bedre rammevilkår for produktion af danske slagtesvin vil forbedre økonomien i at producere slagtesvin. Det vil medføre, at eksisterende producenter af slagtesvin vil udvide deres produktion. Ligesom det vil medføre, at nye slagtesvineproducenter kommer til – sandsynligvis nuværende producenter af smågrise, som vil omlægge hele eller dele af produktionen til slagtesvin.

Stort set ingen eksport af slagtegrise

Der sker i dag stort set ikke eksport af slagtegrise fra Danmark til udlandet, herunder Tyskland.

Det er et meget lille antal slagtesvin, der sendes til slagtning i Tyskland. Det skyldes, at der ikke er økonomi i at sælge danske slagtesvin til udlandet. Prisen for danske slagtesvin matcher nemlig prisen på et tysk slagteri. Derudover er der transportomkostninger forbundet med, at køre slagtegrise ud af Danmark. Derfor bliver stort set alle slagtegrise, som fedes op i Danmark, også slagtet i Danmark.

Undtagelsen er enkelte slagtegriseproducenter i særligt Sønderjylland, hvor de tyske slagterier ligger næsten lige så tæt på som de danske. Antallet er dog så lille, at det ikke er registrerbart. Derudover varierer antallet af slagtegrise der sendes til Tyskland fra Sønderjylland i takt med forskellige forhold, herunder markedsforhold. Landbrug & Fødevarer skønner, at tallet ikke kommer over 100.000 slagtegrise – svarende til en halv procent af de 19,1 mio. slagtegrise, som i 2013 blev slagtet i Danmark. I realiteten skønnes tallet dog at være væsentligt lavere.

Den eksport af grise udover smågrise, der sker til udlandet, består af unggrise og mødregrise, som er et sideprodukt ved produktionen af smågrise. Denne eksport vil ikke stige som følge af en stigning i antallet af slagtesvin i Danmark. Tværtimod må en øget produktion af slagtegrise antages at fortrænge en del af produktionen af smågrise.

Kilder: Landbrug & Fødevarer

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve