Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Nyt fra L&F  →  Hver anden dansker mener: Politisk opgave at modvirke tilflytning til byerne

Hver anden dansker mener: Politisk opgave at modvirke tilflytning til byerne

Landbrug & Fødevarer opfordrer politikerne til at se på udligningsordningen mellem by- og landkommuner

46 procent af danskerne mener, at politikerne bør gøre mere for at modvirke tilflytningen til byerne, viser en befolkningsundersøgelse, som Landbrug & Fødevarer har foretaget.

Det er ikke kun på landet, at danskerne mener, politikerne gør for lidt for at bremse fraflytningen fra yderområderne. I bykommunerne er knap fire ud af ti enige i udsagnet: “Der bør gøres mere fra politisk hold for at modvirke tilstrømningen til byerne.” I yderkommunerne er 75 procent enige.

På den baggrund foreslår Landbrug & Fødevarer, at politikerne tager det såkaldte udligningssystem op til overvejelse. Udligningssystemet sikrer en omfordeling af skatteindtægterne mellem kommunerne.

– Vi opfordrer regeringen til at give udligningssystemet et ordentligt serviceeftersyn, så det arbejder for regeringens politik om vækst i hele Danmark. Vi kommer ikke uden om at se på udligning mellem by og land for at tage højde for det svingende indtægts- og udgiftsgrundlag på tværs af landet, sagde Martin Merrild onsdag formiddag i sin beretning på Landbrug & Fødevarers delegeretmøde i Herning.

Han pegede på, at en betydelig del af omfordelingen i dag alene sker mellem kommunerne i Hovedstadsområdet. Her bliver der i den såkaldte Hovedstadsudligning omfordelt 2,7 mia. kr. for at få mere lige vilkår mellem kommunerne nær København.

– Hovedstadsudligningen bør ikke bare fordeles mellem de forskellige hovedstadskommuner. Den skal fordeles fair – i forhold til de reelle skævheder og behov på tværs af hele landet. Vi bør lægge københavner-hatten og se på de reelle behov i hele Danmark, sagde Martin Merrild.

Landbrug & Fødevarer vil efter delegeretmødet i Herning indlede en kampagne under overskriften, “Hvad skal vi bruge landet til? I kampagnen vil Landbrug & Fødevarer sammen med en række andre med interesse for landdistrikternes udvikling finde løsninger og sætte nye initiativer i gang.

Kampagnen kommer blandt andet til at bestå af fem regionale møder fem forskellige steder i landet. Det første finder sted hos Arla i Videbæk mellem Herning og Ringkøbing d. 10. november.

Samtidig nedsætter Landbrug & Fødevarer et Advisory Board, der er bredt sammensat med folk fra medier, kulturliv og erhvervsliv. De skal hjælpe med at formulere en retning og målsætning for, hvordan vi ønsker landet skal udvikle sig.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve