Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Nyt fra L&F  →  Gruppelivsordning - uændret dækning - lavere præmie

Gruppelivsordning – uændret dækning – lavere præmie

Ca. 8.000 medlemmer med gruppelivsordning kan se frem til lavere præmie i 2015

Overskuddet fra et heldigt skadesår i 2013 bruges nu til at nedsætte præmien på Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning. Efter at have haft held med at forbedre dækningerne og samtidig opretholde en uændret nettopræmie i fire år, er det blevet besluttet, at nedsætte den årlige præmie med 150 kr. pr. medlem.

I 2015 forbliver dækningerne dermed uændrede, og overskuddet bruges i stedet til at sænke præmien overfor medlemmerne. Landmandens ægtefælle eller samlever er automatisk medforsikret på ordningen.

 

Oversigt

Alder

2014

2015

 

Landmand

Ægtefælle

Dødsfalds-dækning

under 45 år

45-49 år

50-60 år

60-65 år

600.000 kr.

550.000 kr.

267.000 kr.

166.000 kr.

600.000 kr.

550.000 kr.

267.000 kr.

166.000 kr.

600.000 kr.

550.000 kr.

267.000 kr.

166.000 kr.

Kritisk sygdom

under 65 år

50.000 kr.

50.000 kr.

50.000 kr.

Kollektiv Ulykke

(beregningsgrundlag)

under 65 år

380.000 kr.

380.000 kr.

380.000 kr.

Præmie

2.280 kr.

2.130 kr.

 

Seniorkonsulent i Landbrug & Fødevarer, Marlene Kristoffersen, påpeger, at nogle medlemmer kan have en tendens til at undervurdere værdien af ægtefælledækningen, som automatisk følger med i ordningen. Men faktum er, at ca. hver anden erstatningsudbetaling fra ordningen, sker fordi landmandens ægtefælle eller samlever enten får konstateret en kritisk sygdom, bliver udsat for en ulykke eller dør. Det er med andre ord forkert, at betragte ægtefælledækningen som et element der blot er til ”pynt”, for skadesstatistikkerne viser os en anden side af virkeligheden, siger hun.

30 års erfaringer med tryghedsordninger, betyder, at Landbrug & Fødevarer kan tilbyde landmandsfamilierne intelligente tryghedsordninger, hvor lav pris og høj kvalitet går hånd i hånd. Aftaleindholdet tilpasses efter landmandsfamiliernes behov, hvorfor alle dækningssammensætninger bygger på reelle data og statistikker. Interne og eksterne eksperter hjælper løbende med til at sikre markedskonformitet i aftalerne, og sørger for, at lav pris og høj kvalitet kan følges ad, ikke kun i dag, i morgen og i år, men også langt ud i fremtiden.
Som aktivt medlem af en lokal/regional forening under Landbrug & Fødevarer, får du automatisk adgang til at benytte de fordelagtige tryghedsordninger. Du kan læse mere om tilmelding og indhold i de enkelte aftaler på www.lf.dk/medlemstilbud ligesom du altid er velkommen til at kontakte din forening og få en snak om hvordan du udnytter fordelene ved dit medlemskab bedst.

Sådan tilmelder du dig til Gruppelivsordningen

For at blive tilmeldt til gruppelivsordningen, skal du ansøge om optagelse, dvs.:
1) Ret henvendelse til din lokale/regionale forening og anmod om tilmelding til gruppelivsordningen.
2) Udfyld og indsend herefter det elektroniske helbredsskema som du finder på www.lf.dk/medlemstilbud under  “GruppeLiv”
Din lokale/regionale forening registrerer din tilmelding til ordningen, men den endelige optagelse finder først sted, når Forenede Gruppeliv har modtaget den elektroniske helbredserklæring og vurderet, om du kan optages i ordningen. Herefter vil du få tilsendt en præmieopkrævning direkte fra din lokale/regionale forening.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve